Kampen for en kunnskapsbasert klimadebatt

For noen uker siden kom Carl I. Hagen feiende inn i klimadebatten. Han fikk heldigvis skikkelig motstand. Takk til mine kolleger som over de siste ukene har kjempet godt for å oppnå en kunnskapsbasert og saklig klimadebatt.

I Aftenposten i dag og i en lengre artikkelen her på Titan.uio.no har noen kunnskapsrike forskere ved UiO tatt for seg Carl I. Hagens påstander om klimautviklingen. Kortversjonen er at Hagen mener at de klimaendringene vi opplever i dag, ikke er menneskeskapt.  

Forskerne påviser store feil og mangler i Hagens argumentasjon. Jeg skal ikke gjenta alt de skriver her, men en alvorlig svakhet er at Hagen velger å plukke ut små deler med informasjon/data som understøtter hans syn, mens han velger vekk store mengder informasjon/data som tilsier at klimaendringene er menneskeskapt og svært alvorlige.  

Hadde Hagen nøyd seg med å skrive at han ikke tror på den store majoritet av verdens klimaforskere, hadde saken vært grei. Selv om jeg mener det er uansvarlig å se bort fra disse klimaforskernes funn og anbefalinger, må Hagen få lov til å tro hva han vil. Det som er ille, er at Hagen velger å bruke fakta som passer hans sak og underslår fakta som ikke gjør det.

Jeg er kanskje litt vel optimistisk, men jeg tror forskernes gode og saklige gjennomgang av Hagens påstander kan ha bidratt til at vi i fremtiden får en litt mer kunnskapsbasert og fremtidsrettet klimadebatt. Takk for innsatsen! Det er også grunn til å håpe at Carl I. Hagen etter dette tar klimautfordringene litt mer på alvor!?!?