Image
Rus-er-det-så-farlig

RUS, er det så farlig?

Møt opp på Litteraturhuset førstkommende lørdag 22. oktober kl. 13:00-14:30.  Tema er RUS, og tre av våre forskere fra tre forskjellige fagområder ved Universitetet i Oslo vil belyse dette tema. Ruser vi oss mer eller mindre enn før? Og er det egentlig så farlig? Det blir tre forskerblikk på temaet RUS!

Odd Martin Vallersnes fra Institutt for helse og samfunn ved Det medisinske fakultet vil snakke om rusmiddelforgiftning, når blir rusen forgiftning, hva er farlig og hva gjør man ved Legevakten?

Klaus Høiland fra Institutt for biovitenskap ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet vil snakke om sopp som rusmiddel og hvordan ulike kuturer - fra shamaner i Sibir til hippier i USA - har brukt sopp som rusmiddel?

Fanny Duckert fra Psykologisk institutt ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet vil snakke om den moderne alkohol-liberaliteten og stiller spørsmålet om vi klarer å håndtere konsekvensene?

Dette er en ypperlig sted å få med seg ny kunnskap og ikke minst kunnskap på et viktig område i vårt samfunn. Jeg er så heldig å få lede seansen og jeg håper at mange kommer for å lytte til tre gode foredrag av tre dyktige formidlere. Det blir selvfølgelig anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne. Les enda litt mer om programmet her.

Seminaret er åpent for alle og helt gratis. Møt opp!