Image
BIO-torsdag: Hvordan nye arter kan oppstå over natten (Anne Krag Brysting)

Hvordan nye arter kan oppstå over natten (BIO-torsdag)

https://www.youtube.com/embed/8UEe8kFLDSY

Anne Krag Brysting ble kåret til årets foreleser av studentene på MN-fakultetet i 2015. På årets første BIO-torsdag snakker hun om sin forskning.

Vi tenker ofte på artsdannelse som en prosess som kan ta tusenvis av år, som et resultat av opphoping av mange små genetiske endringer (mutasjoner) og tilpasning til lokale miljøforhold.  Det er god grunn til at tro at mye av evolusjonen som har ført frem til dagens biologiske mangfold har foregått på denne måten. Hos planter er det imidlertid også vanlig med en annen form artsdannelse som gjør at nye arter kan oppstå i løpet av en enkel eller noen få generasjoner. En ny art kan oppstå som et resultat av at to andre arter krysser seg med hverandre (hybridisering). Normalt vil en slik krysning ikke resultere i levedyktig eller fruktbart avkom og vil derfor ende opp som ingenting, men hvis hybridiseringen skjer i kombinasjon med kromosomfordobling (polyploidisering) kan en ny art i bokstavelig forstand oppstå 'over natten'. Og slike polyploide arter med fordoblet kromosomtall er faktisk en viktig del av vår hverdag: Størstedelen av landbruksproduksjonen - mat, fôr og fibre - kommer fra polyploide arter. Og samtidig er mange av de verste invaderende planter i verden polyploide arter.