Image

Under den samme sol

Jeg har de siste dagene hatt gleden av å tilbringe noen dager i Athen. Dagene har gått med til interessante strategidiskusjoner med mine kollegaer ved UiO, men jeg skal her dvele litt ved tre andre opplevelser i Athen.

Vårt vertskap

Vårt vertskap i Athen var Det norske instituttet i Athen som for tiden ledes av Jorunn Økland. Dette instituttet ligger ved foten av Akropolis og fra vårt møterom på instituttet hadde vi god utsikt til de monumentale ruinene på toppen av dette fjellet midt i Athen. Det norske instituttet i Athen, som "eies" av UiT, UiB, NTNU og UiO, organiserer samarbeid mellom norske og greske forskere, primært knyttet til arkeologiske undersøkelser. Takk til Jorunn og resten av staben ved instituttet for interessante presentasjoner av instituttets virksomhet og ikke minst tilgangen til inspirerende møtelokaler.

Akropolis museum

Jeg har vært i en god del museer verden over, men er definivt ingen ekspert på museer. Det jeg imidlertid kan si, med god margin, er at Akropolis museum, er det flotteste og beste museet jeg noen gang har besøkt. Først og fremst er museet bygget på en gjennomtenkt konsept som tar deg på en reise fra folket og opp til gudene. Arkitekturen, særlig innvendig, er tro mot og forsterker dette konseptet. Det siste jeg vil fremheve er at museet ikke er overlesset med gjenstander, dvs.  renheten og enkeltheten i utstillingen er slående. Dette liker jeg! Så, til alle mine lesere som ikke har vært der. Skal dere til Athen er det minst én ting dere bør få med dere, nemlig Akropolis museum.

Hellas - et land i kriser!

De siste årene har Hellas gått fra den ene krisen til den andre. Den siste er krisen rundt den store flykningestrømmen til Europa der Hellas, på grunn av sin beliggenhet, har tatt i mot horder av båtflykninger. I løpet av mitt opphold i Athen hadde jeg også gleden av å møte Norges ambasadør til Hellas, Jørn Gjelstad, som gav oss en redegjørelse for situasjonen i Hellas. I tillegg til utfordringene knyttet til flykningesituasjonen var kortversjonen fra ambasadøren at den økonomiske krisen på ingen måte er over, men at det kan gå mot litt lysere tider. Videre er den politiske situasjonen relativt kaotisk, særlig fordi det viser seg vanskelig (eller tilnærmet umulig) å stable på bena styringsdyktige konstellasjoner av politiske partier. I Norge ville trolig en krise gi en eller annen form for tverrpolitisk samarbeid. Det synes ikke å være tilfelle i Hellas! Det som imidlertid synes å bli den største utfordringen for Hellas er at grekere, særlig de med lang utdanning og viktig kompetanse, finner seg jobber i andre land. Denne kompetanseflukten må stoppe skal Hellas klare å utvikle seg videre.

....og selv om kulturforskjellene er store, samfunnsutfordringen er svært forskjellige så lever vi faktisk under den samme sol!