Image
Illustrasjonsbilde MNKOM-lunsj

Forskeren og journalisten (MNKOM-lunsj)

Forsker Bjørn Samset og journalist Mímir Kristjánsson samtaler om rollene til forskeren og journalisten i politiske saker, samfunnsdebatten – og om klima.

Journalist og forsker er begge avhengige av å ha troverdighet, de skal begge være objektive og egne politiske meninger skal de legge igjen hjemme. Men hva skjer når man som forsker må gi råd i politiske betente saker? Kan man som journalist være helt objektiv? Hva slags meninger er ok å ytre uten at folket mister tillit? Og er samfunnet klar for naturvitere med meninger slik som samfunnsvitere, eller vil man kun bli stemplet aktivist i sosiale medier?

Samset og Kristjánsson deler av sine egne erfaringer og betraktninger – og hvem vet, kanskje finner de hverandre på jakt etter objektiviteten.