Image

En liten «snap» fra en av sidene på Titan.

Titan.uio.no – ny kunnskap hver dag!

I år bevilger vi oss selv en julegave, nemlig vår egen nyhetskanal Titan.uio.no. Denne siden myk-åpner for publikum så fort som mulig, og offisiell lansering blir en gang i desember. På Titan kommer det også en bloggfellesskap som jeg skal delta i, så dette er også et av mine siste innlegg på denne blogg-plattformen.

Våre forskere produserer ny kunnskap hver dag. Denne kunnskapen presenteres i internasjonale tidsskrifter, på konferanser og seminarer, kunnskapen legges frem for allmennheten gjennom populærvitenskapelige artikler og presentasjoner, kunnskapen legges inn i utdanningen der den presenteres for studenter, og den materialiseres seg gjennom innovasjoner i samarbeid med næringsliv og enheter i offentlig sektor. Noen ganger oppstår også nye bedrifter. Studentene, særlig på master- og PhD-niv,å er viktige i produksjonen av ny kunnskap.

Vi får stadig vekk litt kritikk for at vi er for lite flinke til å formidle forskning og delta i samfunnsdebatten, dvs. presentere ny kunnskap for allmennheten. Sist ut var Anine Kierulf i Aftenposten i forrige uke. Jeg har stor sympati for Kierulfs synpunkter, men synes nok hennes angrep på Universitetet i Oslo og våre forskere var vel røff. Vi har mange dyktige formidlere på Universitetet i Oslo, og jeg er veldig stolt av alle våre forskere innen realfag og teknologi som bruker mye tid og energi på forskningsformidling. Når det er sagt, kan vi bli enda bedre, og ikke minst bli både dyktigere og mer effektive til å få frem kunnskapen som produseres i alle våre forskningsmiljøer.

Vi har derfor utviklet en ny digital nyhets- og aktualitetskanal for realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo. Denne har fått navnet Titan og om kort tid finner dere denne kanalen på Titan.uio.no. Planen er at Titan skal lanseres den 30. oktober (førstkommende fredag). Dette skal være en såkalt ”soft launch” da vi trenger en testperiode for å luke ut småfeil som kan ha oppstått i utviklingen. Planen er at testperioden skal vare noen uker og at offisiell lansering vil skje en gang i desember. La oss si det blir en julegave til oss selv. Titan vil også ha utdanningsstoff og siden vil inneholde et bloggfellesskap der jeg skal delta. Gleder meg til det, noe jeg har skrevet om før her på bloggen.

Titan er i all hovedsak utviklet ved hjelp av interne krefter og stor takk til Institutt for informatikk og særlig Gisle Hannemyr for stor innsats og entusiasme i arbeidet med å realisere Titan. Jeg vil også takke våre engasjerte medarbeidere ute på instituttene og i kommunikasjonsseksjonen på fakultet, særlig Gunhild M. Haugnes og Ida Marie Bjørknes som har gjort en kjempejobb. Takk også til USIT for å ha lagt forholdene godt til rette for denne nye siden. Titan er tett koblet til våre øvrige informasjonsider, og vi håper publikum vil sette pris på vår nye formidlingskanal.

Følgende er et par (naturvitenskapelige) årsaker til at det er naturlig for oss å velge navnet Titan på en nyhetsside som skal presentere realfag og teknologi fra Universitetet i Oslo:

  • Titan er et grunnstoff med lav vekt og stor styrke og har et sølvlignende.
  • Titan (eller Saturn VI) er navnet Saturns største måne. Titan har atmosfære (som jorda) og er den nest største i vårt solsystem, etter jupitermånen Ganymedes.