Image
Tone Tellevik Dahl

Byråd for oppvekst og kunnskap Tone Tellevik Dahl sto for den offisielle åpningen av Titan. I bakgrunnen Titan-skribent Bjarne Røsjø og Titan-utvikler Gisle Hannemyr. Foto: Yngve Vogt/UiO

Kunnskapsbyråden åpner Titan

Etter noen uker med testing er Titan.uio.no offisielt på lufta med mange saker i hele bredden av vår virksomhet. Byråd for oppvekst og kunnskap Tone Tellevik Dahl sto for den offisielle åpningen av Titan.uio.no, og hun holdt en glimrende åpningstale om betydningen av realfag og teknologi, ikke minst viktigheten av systematisk og god formidling.

Tone lovte å gjøre Titan.uio.no godt kjent i Oslo Kommune og blant lærere i Oslo-skolen, som er hennes ansvarsområde i Byregjeringen. Veldig hyggelig at akkurat Tone kom og åpnet Titan siden hun er en av oss og har permisjon for å være heltidspolitiker i Oslo. Takk for besøket til Tone, og takk for fine ord!

Formålet med Titan er

  • å formidle kunnskap fra grunnleggende langsiktig forskning innen realfag og teknologi
  • å formidle viktige aspekter ved vår utdanning
  • å formidle vår omfattende innovasjonsvirksomhet
  • å presentere hva vår forskning og utdanning betyr for samfunns- og arbeidsliv
  • å gi mediene enklere tilgang til forsknings- og innovasjonsstoff samt relevante saker fra vår utdanning

Titan representerer også en systematisering av kunnskapsutviklingen innen realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo. Sakene er sortert på ulike tema og brukerne kan søke på ulike tags, f.eks. "energi og miljø", "klima" og "helse". Den siste tiden har vi hatt en rekke saker om klimaforståelse og klimatilpassing - saker som er særlig aktuelle  nå som klimatoppmøtet pågår i Paris.

Jeg vil avslutningsvis takke alle entusiastiske medarbeidere som har bidratt til realiseringen av Titan.uio.no. Nettstedet er i all hovedsak utviklet ved hjelp av interne krefter, og jeg vil særlig fremheve Gisle Hannemyr på Institutt for informatikk som har gjort brorparten av arbeidet med utviklingen av den tekniske løsningen, samt Ida Marie Bjørknes og Gunhild Haugnes for deres iherdige innsats for å skape et vakkert, engasjerende og funksjonelt nettsted for nyheter og aktualitetsstoff fra vår virksomhet. Gunhild, som også tok initiativet til utviklingen av Titan, skal være redaktør for nettstedet. Jeg vil også takke USIT for å ha lagt godt til rette for implementeringen av Titan.uio.no.