Image
Bloggsnap-1

Design for Dærnt´s Corner versjon 1 og versjon 2. Dette er nå historie!

Dærnt´s Corner – versjon 3.0!

I dag starter en ny epoke i bloggreisen som startet med hjemmesnekret bloggdesign i januar 2010, via nytt uttrykk i 2013 før jeg nå ved inngangen til 2016 er en del av bloggfellesskapet på Titan.uio.no. Gleder meg!

Tanken om å blogg startet sommeren 2009, og etter litt grubling var jeg på ”lufta” 18. januar 2010.  Første artikkel var om programmeringsspråket som endret verden. Dette programmeringsspråket var selvfølgelig Simula basert på en av IKT-historiens største oppfinnelser gjort av Ole-Johan Dahl og Kristen Nygaard på 1960-tallet. For utviklingen av objekt-orienterte teknikker og programmeringsspråket Simula fikk de blant annet Turing-prisen, også kalt informatikkens Nobel-pris, i 2001.

Etter denne artikkelen har det blitt mange artikler og dagens bloggartikkel er nummer 879 i rekken. Alle disse innleggene er lastet over i Titan.uio.no, selv om det vil ta noen tid før alle lenker og bilder har fått riktig navn og er "tægget" i henhold til opplegget her på Titan.

Jeg har etter hvert fått ganske mange lesere, og ikke minst hyggelige tilbakemeldinger fra flere hold. I dag vil jeg særlig fremheve artikkelen om faser i en bloggers liv, som ble skrevet på fireårsdagen for Dærnt´s corner den 18. januar 2014. Denne artikkelen fikk mye oppmerksomhet, bl.a. en veldig hyggelig kommentar fra Paul Chaffey.

Titan.uio.no er først og fremst en nyhets- og aktualitetsside for realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo, men den har også en innebygget bloggfunksjonalitet med et bloggfelleskap og individuelle blogger. Et slikt fellesskap har jeg drømt om lenge.

Utover nytt design og at jeg nå er medlem av et bloggfellesskap vil nok innhold og form på Dærnt´s Corner forbli omtrent det samme som før. Jeg skal fortsatte skrive om forskning, utdanning, formidling og innovasjon samt krydret bloggen med opplevelser og observasjoner med et noe personlig preg.