Forskningsformidling i vinden

Forskningsformidling har stått på dagsorden sine forskning ble et begrep, og særlig siden samfunnet begynte med systematiske investeringer i forskning (for 2-3 hundre år siden). I tidligere tider kalte man dette folkeopplysning. I dag er forskningsformidling en mangfoldig affære som dekker alt fra polulærvitenskapelige bidrag i egnede kanaler (magasiner, aviser, TV, blogger, mm) til små og store arrangementer der befolkningen kommer i direkte kontakt med forskere og eksperimenter som viser hva forskere driver med og hva forskning handler om. I løpet av de siste dagene er det lansert (minst) to nye initiativer. Et av disse er et nytt kurs ved UiO i forskningsformidling og vitenskapsjournalistikk som skal gjennomføres første gang våren 2013. Initiativet kommer fra Biologisk institutt og vil blant annet omhandle innføring i journalistisk metoder og kildekritikk,  innføring i sjangre som essay, foredrag, kronikk og nyhetsartikkel, samt trening i formidling, mediestrategi og håndtering av media. I går opprettet Hege J. Tunstad en ny Facebook-gruppe - Forskningskommunikatørene. I dag, ca. et døgn senere, har gruppen 190 medlemmer fra hele landet. Dette er et sted for utveksling av erfaringer og kunnskap om forskningsformidling. Et strålende initiativ, og jeg har allerede fått tilgang til et par meget interessant artikler om forskningsformidling gjennom denne gruppen, f.eks denne artikkelen av Audun Farbrot fra BI. Siden jeg startet å blogge for snart tre år siden har anslagvis halvparten av artiklene her på Dærnt´s Corner, i større eller mindre grad, vært formidling av forskning.  Det finnes forøvrig mange blogger som formidler forskning der kollokvium.no er en av mine store favoritter.