Image
sabrina sartori

Sabrina Sartori vil bruke perioden sin til å gjøre verden grønnere. Foto: Elina Melteig/UiO.

Hun skal lede prestisje-organisasjon for materialforskere

UiO-professoren tar over roret i en tid som skriker etter rettferdige og grønne materialer.

– Materialene vi bruker definerer vår tid, sier professor Sabrina Sartori ved Institutt for teknologisystemer ved Universitetet i Oslo.

Hun er ny president i det prestisjefylte Materials Research Society (MRS), en internasjonal organisasjon som fremmer materialvitenskap og ingeniørfag.   

– Materialer har alltid vært viktig. Det er ikke uten grunn at vi deler opp historien i steinalderen, bronsealderen, jernalderen, og så videre. Det er ikke bare et verktøy, men også en mulighet til å oppnå rettferdighet og demokrati om vi gjør det på riktig måte, sier Sartori. 

Sartori vil bruke perioden sin til å gjøre verden grønnere og mer rettferdig. Fra første januar 2023 tok hun over roret som styrer retningen for materialforskningen. Organisasjonen fyller 50 år i 2023. Derfor representerer dette året også noe spesielt, og Sartori håper å bruke markeringen til å understreke hvordan materialforskning kan bidra til en mer rettferdig verden.

Rensing av vann prioriteres ikke i land med rent vann

Ifølge Sartori er det viktig at det ikke er bare industrielle land som avgjør hva slags materialforskning som får penger og oppmerksomhet. Som eksempel trekker Sartori frem at mange initiativer på elektrifisering har fordelt uforholdsmessig mer til velstående land, land som har rent vann og god infrastruktur for energi. Dessverre mangler store deler av verden tilgang til strøm og rent vann. Forskning i disse landene kan bringe andre prioriteringer og perspektiver. 

I tillegg er det mange land i verden som bidrar med råmaterialer til industriland. Industrilandene er avhengige av dette for å få til det grønne skiftet. Da er det viktig at det gjøres på en måte som bidrar til at lokalsamfunnene med råmaterialet også utvikler seg og kan dra nytte av materialenes forsyningskjede.

– Det er en mulighet til å få energi-demokrati. Det er viktig for MRS, sier Sartori. 

Mangfold gir bedre og flere idéer

– Det som er viktig for meg, personlig, er at MRS oppfordrer til mangfold, likestilling og inkludering. Det er kjerneverdiene våre, sier Sartori.

Hun mener dette er de viktigste bidragene til innovasjon, fremragende forskning og nye oppdagelser. Et av tiltakene er å fremme forskere som er underrepresentert og investere i samfunnstiltak som kan bidra til å hindre fordommer og ulikhet. Organisasjonen består av mer enn 13 000 deltakere fra over 80 land. 

– Det er det som gjør denne organisasjonen annerledes, mener Sartori. Det er når mennesker fra ulike fagfelt og ulike kulturer kan møtes at nye ideer oppstår. 

Skal være et tverrfaglig fellesskap

Ifølge Sartori er MRS svært opptatt av tverrfaglig forskning. Målet er å bryte ned barrierene mellom ulike disipliner som fysikk, kjemi og biologi.

– Vi må stadig tilpasse oss for å være relevante. Med utviklingen av behov og vitenskapelige verktøy er MRS en arena hvor nye felt kan utvikles og utvides i skjæringspunktet mellom disipliner. Nå er maskinlæring et fagfelt i vekst. Vi ser på hvordan dette kan brukes for å finne nye materialer. Før jobbet vi mye på lab, men nå kan vi gjør mye av det arbeidet med maskinlæring, forklarer hun. 

I tillegg mener hun at det er viktig å bygge bro mellom akademia og industri fordi det gir mulighet til at noen utenifra kan se på forskningen med et friskt perspektiv. 

Vil samarbeide mer med land i Asia

– Da organisasjonen ble startet var det veldig nytt å tenke på denne måten, forklarer Sartori. Etter hvert har andre blitt inspirert og fulgt etter. 

På denne måten har MRS vært en trendsetter ved at de organiserer og inviterer til deltakelse. Sartori forteller videre at dette er noe de har gjort på flere områder. 

– Historisk sett har MRS vært et bindeledd mellom de faglige disiplinene, sier Sartori. Slik jeg ser det er dette grunnidéen til de som dannet MRS. Når vi beveger oss til de neste 50 årene, ser jeg andre stimulerende måter å tenke om materialer og samfunn, fremdeles i ånden til MRS-grunnleggerne, sier hun.

For å få til dette utvider vi samarbeidet med andre nasjonale og internasjonale samfunn, for eksempel i Asia, og fokuserer på spennende DEI-programmer (Diversity, Equity, and Inclusion). 

– Jeg tror mangfold vil fremme innovative idéer som trengs for å oppmuntre til energidemokrati og bærekraftig omstilling, avslutter hun. 

Les mer om forskningen til Sartori: 

– Nye batterier er en «game changer»

Materialforskere i frontlinjen mot korona-viruset

Smart energilagring for å redde klimaet

– Slik kan Norge gjøre mer for det globale klimaet

UiO-forsker samarbeider med nobelprisvinneren i kjemi

Astronomy sets new records with revolutionary telescope