Image
Tinende permafrost i Sibir. Foto: Frans-Jan Parmentier, Institutt for geofag,

Tinende permafrost i Sibir: En bredd fra en termokarst-innsjø i Nordøst-Sibir, der permafrosten har blitt blottlagt på grunn av erosjon. Figur/bilde fra artikkelen Permafrost: den sovende klimakjempen.

Fægriprisen 2021 tildelt Frans-Jan W. Parmentier for artikkel om permafrost

Forsker Frans-Jan Parmentier ved Institutt for geofag og CBA er tildelt årets Fægripris for artikkelen Permafrost: Den sovende klimakjempen.

Tidsskriftet Naturen er Norges eldste populærvitenskapelige tidsskrift. I samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB) deler Naturen ut Fægris minnepris for populærvitenskapelig formidling. Prisen som forkortes til Fægriprisen, deles ut i år for tredje gang.

Prisen går til de beste artiklene publisert i tidsskriftet Naturen. Et mål med prisen er at den skal oppmuntre til god, skriftlig formidling av naturvitenskapelig forskning.

Frans-Jan W. Parmentier her fotografert for noen år siden i ferd med å sette opp utstyr for overvåkning i Adventsdalen ved Spitsbergen på Svalbard. Foto: Privat.
Frans-Jan W. Parmentier, her fotografert for noen år siden. i ferd med å sette opp vitenskapelig måleutstyr for overvåkning i Adventsdalen ved Spitsbergen på Svalbard. Foto: Privat.

Årets prismottager, Frans-Jan W. Parmentier, er forsker ved Institutt for geofag (UiO) og dosent ved Lunds Universitet i Sverige, med likt fordelt stilling ved hver institusjon. Han får prisen for en artikkel om permafrost i Naturen 5/2021 (s. 230–235).

Vinnerartikkelen kan leses fritt på tidskriftets nettsider: Permafrost: den sovende klimakjempen

Innblikk i permafrostens hemmeligheter

I begrunnelsen for tildelingen, skriver tidsskriftet i en pressemelding 9. desember:

"Frans-Jan Parmentier formidler på en svært god måte hva permafrost er, og diskuterer også hvilken betydning tining av permafrost vil kunne ha på klimaet.

Artikkelen gir leseren et interessant og nyttig overblikk, samtidig som man lærer mye nytt. Ved hjelp av et godt og forståelig språk inviteres leseren med nedi permafrostens hemmeligheter."

Det kan nevnes at artikkelen inngår i et spesialutgave dedikert forskning ved Senter for biogeokjemi i antropocen (CBA), et tverrfaglig forskningssenter ved MN-fakultetet, UiO. Senterleder Dag O. Hessen har vært gjesteredaktør, med Lene Liebe Delsett som medredaktør.

Spesialutgaven med alle artikler kan leses fritt på webportalen Idunn: Naturen 5-2021 (pdf).

Viktig å vise forskningens relevans for samfunnet

Parmantier er på sin side veldig glad for å motta prisen, og uttaler det slik:

Fakta

Fægriprisen

Naturen og UiB deler ut Fægris minnepris. Prisen er oppkalt etter Knut Fægri (sr), professor i botanikk og paleoøkologi ved UiB. Prisen ble innstiftet i 2019, 110 år etter Fægris fødeår i 1909. Fægri var professor i botanikk og paleoøkologi ved UiB. Fægriprisen skal oppmuntre til god, skriftlig formidling av naturvitenskapelig forskning.

Kilde: Wikipedia

«Jeg er takknemlig for å motta denne prisen. For meg er populærvitenskapelig formidling ikke bare en måte å nå et større publikum på, men når jeg forklarer forskningen min til ikke-eksperter, må jeg fundere over hvorfor forskningen min er relevant for samfunnet. Til syvende og sist bidrar dette til å forbedre vitenskapen også. Jeg håper flere forskere tar denne utfordringen.»

Frans-Jan Parmentier er ansatt som forsker ved Seksjon for meteorologi og oseanografi (MetOs), Institutt for geofag, UiO, siden 2018. Hans forskning spenner vidt fra karbonsykluser i Arktis, klimatilbakekoblinger, metan- og CO2-flow, til interaksjoner mellom snø-vegetasjon-permafrost-atmosfæren.

Parmentier deltar aktivt i forskningsenteret CBA - Senter for biogeokjemi i antropocen, som forsker på samspillet mellom klima, karbonkretsløpet og økosystemer i nordlige breddegrader. Senteret er et samarbeid mellom Institutt for geofag, Institutt for biovitenskap og Kjemisk institutt, alle UiO.

Referanser:

Parmentier, Frans-Jan W. (2021). Permafrost: den sovende klimakjempen. Naturen, no 5/2021 (vol 145). Idunn.no/Universitetsforlaget

Mer om Fægriprisen på Wikipedia