Image
Store bildeflater i Klimahuset viser nærbilder av blomster.

Midt i Klimahuset vises tre korte filmer om endringene vi står i nå: ekstremvær, tørke og smeltende is. Foto: Dag Inge Danielsen/Naturhistorisk museum

Nå åpner Klimahuset i Botanisk hage

– Det er en stor glede å kunne åpne dørene og vise hva våre dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere har skapt, sier museumsdirektør Tone Lindheim.

Onsdag 17. juni kl 10 åpner Klimahuset ved Naturhistorisk museum i Oslo for publikum og skoleklasser. Men det blir en snikkikk i dag for H. K. H. Kronprins Haakon, forskningsminister Henrik Asheim, Oslos ordfører Marianne Borgen, Unicef-ambassadør Penelope Lea, rektor ved Universitetet i Oslo Svein Stølen, investor Jens Ulltveit-Moe, artisten Musti og andre spesielt inviterte gjester. For dette er dagen for den høytidelige åpningen.

Fakta

Kimahuset

  • Klimahuset er en del av Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. .
  • Bruksarealet er på 700 kvadratmeter.
  • Miljøtiltak i bygget er blant annet naturlig ventilasjon, kortreiste materialer, fossilfri byggeplass, treverk i bærende strukturer, lavkarbonbetong, regnbed for overvann, solcelleanlegg og fjernvarme.

Klimahuset er Nordens første utstillingshus om klima. Her lærer du om hvordan jordas klimasystem fungerer, hvilke konsekvenser global oppvarming har, hvilke løsninger som finnes og hvordan du selv kan bidra. Målet er å vise hvordan klimaendringer påvirker natur og samfunn og inspirere de besøkende til handling.

– Jeg ønsker at utstillingene og aktivitetene skal inspirere de besøkende til aktiv handling, sier Brita Slettemark, her i utstillingsdelen som viser endringene jorda gjennomgår. Foto: Dag Inge Danielsen/Naturhistorisk museum

Utstillingene er designet for å vekke undring og stimulere til engasjement hos de unge. Klimahuset tilbyr formidling for elever fra ungdomsskole og videregående skole. Utstillingen er utformet spesielt med tanke på aldersgruppen 14-16 år, men skal appellere til folk i alle aldre. 

– Her har vi samlet den viktigste kunnskapen om årsak til klimaendringene, hva som blir konsekvensene og hvilke mulige løsninger og handlingsalternativer vi har, sier Brita Slettemark, som er leder for Klimahuset.

Noe av det hun liker best med utstillingen, er at den gir mange innfallsvinkler til tverrfaglig kunnskap om miljø og bærekraft.

Den er delt inn i flere soner.  Resepsjonsområdet inviterer publikum til å spørre seg: «Hva er jeg glad i og hva er jeg redd for å miste?» Videre er det én sone som handler om de faktiske endringene, én som tar for seg konsekvensene og én interaktiv sone der de besøkende blir utfordret til å ta stilling til hva de selv kan bidra med. Midt i bygget vises tre korte filmer om endringene vi står i nå; ekstremvær, tørke og smeltende is.

Klimahagen er laget for familier og barn i førskolealder. Foto: Jarli og Jordan/Naturhistorisk museum

Amfiet i Klimahuset har store glassflater, der trærne i Botanisk hage blir som en del av rommet. Her blir det arrangementer der miljø, klima og bærekraft er hovedtema.

Et eget rom er satt av til skiftende utstillinger. Og i uteområdene rundt huset formidles kunnskap om vær og natur til de minste barna gjennom aktiviteter og installasjoner.