Image
Solcelleprøve

Examining a solar cell samle at SMN. Photo: Copyright © 2015 Niklas Lello

Solceller i verdensklasse

Solenergi er den fornybare energikilden som har størst potensiale til å løse verdens energiutfordringer. Nå bygger UiO et nytt verdensledende forskningsmiljø på feltet.

Hvis man fanger opp alle solstråler som flommer mot jorda i løpet av en time, så vil det dekke alt energibehov på jorda i ett år.

Til tross for dette faktum står solenergi per i dag fortsatt bare for rundt 1 prosent av verdens elektrisitetstilførsel.

Kan dekke hele verdens behov

-Potensialet er enormt. Det er ingen andre fornybare energiformer som kan dekke hele verdens energibehov.  Forskningsgjennombrudd på dette området vil ha enorm betydning for å møte framtidas energiutfordringer. Nøkkelen er utvikling av ny og bedre solcelleteknologi, påpeker Vebjørn Bakken.

Han leder for SMN (Senter for materialvitenskap og nanoteknologi) ved Universitetet i Oslo (UiO). Dette er et senter der fysikere og kjemikere i en årrekke har jobbet med blant annet utvikling ulik teknologi rundt solenergi – ikke minst nye materialer i solceller. Bakken leder også arbeidet med SOLARIS, som av UiO er plukket ut som nytt verdensledende miljø innen nettopp solenergi.

Solceller, lagring, bruk

I første omgang vil SOLARIS handle om å få ansatt en internasjonal toppforsker innen solenergi, som skal lede prosjektet videre. Det er ønskelig at vedkommende enten har tyngde innen utvikling av nye materialer for solceller og/eller fokus på lagring og bruk av solenergi.

-Solen skinner ikke bare når det er behov for energi. Gode systemer for lagring og bruk er derfor nødvendig for å sikre god tilførsel når behovet er der. Vår nye eliteforsker og prosjektleder skal utfylle og styrke det allerede høyt kvalifiserte forskningsmiljøet vi har. Deretter vil det bli bygd opp et forskningsmiljø i toppklasse rundt vedkommende.

Solaris har første omgang søkt om et årlig budsjett på 8 millioner kroner til lønn og utstyr hvert år i fem år. Deretter håper man i første omgang på å få finansiert prosjektet ytterligere fem år.  

God timing for solenergibransjen

UiO og samarbeidspartnerne i SMN har lenge samarbeidet tett med industrien, SINTEF og IFE (Institutt for energiteknikk) for å forske fram bedre solenergisystemer. Bakken trekker ikke minst fram FME Sol, som er et senter som i en årrekke har jobbet med solcelleteknologi. SOLARIS vil bidra til å styrke disse miljøene.

Det har vært noen turbulente år for de globale solenergiselskapene, men nå ser det langt lysere ut. Også norsk solenergiindustri er i ferd med å reise seg igjen etter en knekk. Det er forventet at fornybar energi og ikke minst solenergi vil spille en strategisk rolle i norsk næringsliv framover.

Markedene verden over har for alvor begynt å røre på seg - også i Norge hvor solenergi i økende grad tas i bruk i nybygg. 

Forskning og innovasjon er avgjørende

-Solindustrien sier at fortjenestemarginene deres ligger i videre forskning og innovasjon. Der bidrar vi allerede og ønsker å bidra enda mer gjennom SOLARIS, sier Bakken.

Han mener SOLARIS i omfang vil bli omtrent som et SFF (Senter for fremragende forskning) finansiert av UiO og Kunnskapsdepartementet.

-Gjennom SOLARIS` elitemiljø forventer vi å frembringe kompetanse og grensesprengende gjennombrudd, sier Bakken som i neste omgang håper på enda mer suksess i EUs forskningsprosjekter – ikke minst i det store rammeprogrammet Horizon 2020 – i tillegg til norske forskningsprogrammer som SFI/FME og SFF.

Styrker grønn profil

Han påpeker at SOLARIS vil bli en flaggskipsatsing for UiO Energi og at det også vil styrke UiOs grønne profil.

-Solenergi er en fornybar energikilde i motsetning til olje, gass og kull. Norge har dessuten forutsetninger til å lage verdens mest miljøvennlige solceller. Et paradoks er det forøvrig at de områdene i verden hvor mangelen på elektrisitet er størst ligger nettopp i solbeltet rundt ekvator.