Image
Brasil-prosjekt

Professor Luis Fernando Azevedo (PUC-Rio), postdoktro Anis Awal Ayati (UiO) og professor Atle Jensen (UiO) på PUC-Rio, et et sted der universitetet og store regnskogtrær er flettet sammen.

Vil forstå energiene i havet

Forskning på flerfasestrømmer i oljerør og utvikling av datasystemet Olga har bragt Norge inn i verdenseliten innen olje og gass-industrien. Gjennom et norsk-brasiliansk forskningssamarbeid håper man at denne kunnskapen også kan brukes på en rekke andre områder - som turbulens og energiutveksling i havet.

Kunnskap om hvordan strømmene av olje, gass, vann og andre væsker foregår i rørledningene på havbunnen har stor betydning både for effektiviteten, miljøet og økonomien i oljebransjen.

Gjennom intensiv forskning på denne flerfasestrømmingen har Norge utviklet kompetanse i verdensklasse. Blant annet har det ført til datasystemet Olga, som nå brukes av store deler av oljebransjen over hele verden.

Doktorgrad på bølger og turbulens

Det forskes videre på dette feltet. Anis Awal Ayati tok i fjor doktorgrad ved Matematisk institutt innen fluidmekanikk med fokus på hvordan bølger og turbulens påvirker tapet av trykk og energi i flerfasestrømning.

I september dro han til PUC-Rio (Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro) i Brasil, som for å forske videre på feltet i samarbeid fluidmekanikkgruppen ved det brasilianske universitetet.

– Vi ønsker å utvide forståelsen av fysikken bak gass/væskestrømmen i rørene, samt å validere modellene som utvikles både her i PUC og hjemme i Norge, sier Ayati.

Gruppen fokuserer på bruk av optiske målemetoder av de ulike typer strømmene i et rør, samt deponering av parafinvoks i rør.

Anis Ayati

-Jeg skal bidra i dette arbeidet og bruke erfaringene jeg har tilegnet meg under doktorgradsarbeidet. Vi håper å få gjort målinger som kan sammenlignes med de resultatene vi har fra UiO, sier Ayati.

Forsker på parafinvoks i rør

I tillegg ønsker han å lære mer om utvikling av parafinvoks i rør, som brasilianerne har lang erfaring med ettersom brasiliansk olje er rik på parafin.

Når det setter seg lag av parafinvoks på innsiden av rørene, risikerer man å ende opp med tette rør, noe som naturligvis er svært lite ønskelig både fra et økonomisk- og miljøperspektiv.

– Jeg håper å få ideer som jeg kan bruke til videre forskning på dette feltet hjemme i Norge.

Brasil har bygget seg kraftig opp som oljenasjon de seneste årene, og vil gjerne trekke veksler på norsk kunnskap. Samtidig er mange forhold som geologi og havstrømmer ulikt i Brasil og Norge.

Utveksling Norge-Brasil

Professor Atle Jensen ved Matematisk institutt påpeker at Ayatis opphold i Brasil er et ledd i satsingen på kompetanseoverføring mellom Norge og Brasil.

Så langt har flerfase-forskningen vært finansiert av Statoil. Nå håper man på ny finansiering både fra norske og brasilianske myndigheter.

Jensen påpeker at kunnskapen om turbulens og energiutvikling er ikke bare nyttig i oljeindustrien.

– Den kan også brukes til å forstå mer av energiprosesser i havet. Blant annet kan vi videreutvikle Olga og skape nye eksportartikler. Da får vi flere bein å stå på i tillegg til oljen, sier han.

Kontakt:

Postdoktor Anis Awal Ayati ved Matematisk institutt

Professor Atle Jensen ved Matematisk institutt