Image
MN-gjengen i Rio

Vebjørn Bakken, David Cameron, Morten Dæhlen og Klaus Magnus Johansen på Novemberkonferansen 2019.

Stadig mer forskningssamarbeid mellom to land rike på energiressurser

November-konferansen i Rio de Janeiro, som i år arrangeres for 7de gang, har blitt en bred energikonferanse. I år er det flere deltagere enn noen gang med særlig god deltagelse fra norsk og brasiliansk næringsliv.

Brasil har en imponerende energihistorie med omfattende utnyttelse av vannkraft og bioenergi. Brasil ble også en oljenasjon før Norge og nå satses det stort på vind og sol i dette enorme landet. Potensialet for fornybar energi i Brasil er enormt, noe jeg har skrevet om tidligere her på bloggen.

Det er mye å rapportere om fra årets November-konferanse, og her er en liten rapport fra de sesjonen der jeg har deltatt.

  • Årets konferanse har et imponerende program og stor takk til David Cameron fra SIRIUS-senteret ved Institutt for informatikk som har ledet arbeidet med det faglige programmet for hele konferansen. Forskere fra mer enn 20 institusjoner i Brasil og Norge deltar med foredrag og/eller «posters». Stor takk også til Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Olje og Energi-departementet (OED) for deres bidrag og til sponsorene Equinor, Petrobras og IBM.
  • Etter innledende åpningstaler fikk vi viktige presentasjoner fra tilstedeværende næringsliv der alle vektla betydningen av digitalisering og at verden er inne i en omfattende energiomstilling. Vi fikk også mange interessante kommentarer i den påfølgende debatten som i noen utstrekning handlet om hvordan norsk næringsliv utvikler seg i Brasil og blir en del av brasiliansk næringsliv.
  • Helt siden starten har November-konferansene i Rio de Janeiro hatt betydelig innslag av IKT og digitalisering. Så også i år og jeg hadde gleden av å holde et innlegg med tittelen «From data to insight», som handlet om det store og brede området «data science». Under overskriften «data science» var jeg også innom områder som maskinlæring, kunstig intelligens, IKT sikkerhet, IKT arkitektur, dataintegrasjon og etikk. Fikk også tid til å presentere noen eksempler fra forskningen ved Universitetet i Oslo. David Cameron har også organisert en egen sesjon på digitalisering og automatisering sammen med brasilianske kolleger. Den fikk jeg ikke med meg da jeg denne gangen valgte å høre på foredragene om fornybar energi som gikk parallelt.
  • November-konferansen har hatt foredrag rettet mot fornybar energi før, men i år er det første gang konferansen har egne sesjoner rettet mot fornybar energi. Fra Universitetet i Oslo deltar UiO:Energi ved Vebjørn Bakken og Senter for materialvitenskap og nanotechnology (SMN) ved Klaus Magnus Johansen. Første sesjon om fornybar handlet i all hovedsak om «offshore» vind. Den andre handlet i sin helhet om solenergi, som er min favoritt, både hjemme i Norge og her i Brasil. I tillegg til gode presentasjoner av Klaus Magnus og Vebjørn hadde jeg gleden av å lytte til Marcelo Dias fra Scatec Solar her i Brasil. Han snakket om muligheter og utfordringer knyttet til utbygging av solenergi i Brasil. Meget interessant, ikke minst i et bærekraftsperspektiv.
  • Utviklingen i energimarkedene i Europa og Brasil og innovasjon i energibransjen er i år et nytt tema på November-konferansen. Jeg vil spesielt nevne Tuuka Mäkitie fra TIK-senteret som presenterte deler av sin ferske doktoravhandling der han har studert omstillingen i energisektoren og spesielt hvordan kompetanse og teknologi utviklet for produksjon av olje og gass blir brukt på nye forretningsområder. Videre vil jeg trekke frem Helge Ryggvik, også fra TIK-senteret, som ledet en meget interessant sesjon om hvordan samarbeid og konkurranse har drevet og driver innovasjoner i energibransjen. En for meg interessant bemerkning fra Ryggvik er at det observeres en form for deglobalisering i energibransjen, bl.a. eksemplifisert ved at deler av globale selskaper i stadig større utstrekning fremstår som regionale selskaper.

I morgen er den 7de November-konferansen ferdig. Nok en gang har det vært et vellykket arrangement som ytterligere har styrket båndene mellom forskere i Brasil og Norge. Det er grunn til å glede seg til fortsettelsen.