Image
GEO-onsdag is

GEO-onsdag: Isbreer og globale havnivåendringer

Foredrag ved Jon Ove Hagen, glasiolog ved Seksjon for naturgeografi og hydrologi. 

Det globale havnivå stiger med vel 3 millimeter i året. Stigningen forventes å øke fram mot år 2100. Den viktigste kilden til havnivåendringer er smelting av isbreene på kloden. Jon Ove Hagen gir i dette foredraget en oversikt over hva som for tiden skjer med de store ismassene i Antarktis, på Grønland og med resten av isbreene på kloden, og hvordan smeltingen fører til variasjoner i fordelingen av havnivåstigningen.

Jon Ove Hagen er glasiolog ved Seksjon for naturgeografi og hydrologi. Gjennom sin forskning på isbreer har han vært med på å gi meget viktige bidrag til å forstå hvordan breer og isdekker vil respondere på framtidige klimaendringer.