Image

BIO-torsdag: Historien om blomster og bier; hva handler den egentlig om?

https://www.youtube.com/embed/55HybgNezE8

Det nærmer seg vår og hva passer vel da bedre enn at Anders Nielsen fra CEES snakker om blomster og bier.

Det er mye snakk om at biene forsvinner, noe som har plassert pollineringsøkologi høyt på agendaen i media, i vitenskapen og i politikk og forvaltning. Men, hva er egentlig pollinering, og hvorfor er det så viktig å forstå hva som skjer med biene? Hva vet vi egentlig om hva som foregår? Og, ikke minst, kan vi gjøre noe for å bøte på situasjonen (hvis det er grunn til bekymring)?