Image
bølger, klima

Foto: Norsk Romsenter

Klimakampen som aldri slutter, del 2

I sitt debattinnlegg i Aftenposten 13. februar, Min skepsis ER kunnskapbasert!, kommer Carl I. Hagen med en rekke påstander om klimaendringene og klimaforskningen som vi her kommenterer i detalj. Noen av påstandene er gjentagelser fra hans forrige innlegg (30. januar) og er kommentert i vår første utgave av denne bloggen. Med denne oppdateringen ønsker vi å utvide bloggen til å dekke påstander i hans siste innlegg.

Bruk av kilder

Hagen velger, som i det første innlegget, ikke å hente sin informasjon fra vitenskapelig publisert forskning. Blant de kildene han refererer til, er: Global Warming Policy Foundation, Center for Study of Carbon Dioxide and Global Change, Heartland Institute (NIPCC) og Carbon Sense Coalition. Felles for disse organisasjonene er at de er finansiert av oljeindustrien (tidligere i hovedsakelig ExxonMobil) og konservative grupper som the Koch Foundation.

Detaljer om de enkelte kildene følger herved:

1) Global Warming Policy Foundation (GWPF). Denne engelske tenketanken ble stiftet for å hindre at myndighetene skulle iverksatte tiltak mot klimaendringer. GWPF nekter å oppgi hvem som støtter organisasjonen økonomisk og besitter lite kunnskap om klima. Lederen, Benny Peiser, har bakgrunn innenfor sosiale aspekter av fysisk trening.

2) Det USA-baserte Center for Study of Carbon Dioxide and Global Change var tidligere finansiert av ExxonMobil.

3) Rapporten fra NIPCC (Nongovernmental International Panel on Climate Change) er publisert av det USA-baserte Heartland Institute (som beskrevet i vår første utgave av denne bloggen; se Hagen påstand nummer 13 under). Instituttet nekter nå å oppgi hvem som er deres økonomiske støttespillere.

4) Carbon Sense Coalition er en gruppe basert i Australia som i hovedsak består av gruveingeniører, metallurger og bønder. De har bidratt med å finansiere flere klimaskeptikerkonferanser sammen med det amerikanske Heartland Institute. Deres siste korstog er å avslutte finansiering til FN.

Det er verdt å legge merke til at ExxonMobil nå har sluttet å finansiere organisasjoner som de nevnt over. Mye av den informasjonen og kildene Hagen siterer, er gamle påstander og stammer fra den tiden selskapet fortsatt støttet klimafornektelse. På sine websider skriver ExxonMobil nå:

“The risk of climate change is clear and the risk warrants action. Increasing carbon emissions in the atmosphere are having a warming effect. There is a broad scientific and policy consensus that action must be taken to further quantify and assess the risks."

Med andre ord, ExxonMobil benekter nå klimaskeptikersynspunktene, de synspunktene Hagen refererer til.

Donna LaFramboise

Vi skrev om henne i vår første utgave av denne bloggen (se Hagens påstand nummer 12).

FNs klimapanel

Det er syntesen av all tilgjengelig (publisert) forskning som danner kunnskapsgrunnlaget for FNs klimapanel, IPCC. Hovedrapporten fra arbeidsgruppe I «Climate Change 2013 - The Physical Science Basis», er basert på over 9200 vitenskapelige publikasjoner (siterte), har 209 hovedforfattere, mer enn 600 medforfattere og 50 redaktører fra 39 land, 1089 ekspertkommentatorer fra 55 land og mer enn 50.000 kommentarer. Alle kommentarer og utkast er offentlig tilgjengelige. Det er denne grundigheten og åpenheten som har gjort FNs klimapanel til den mest anerkjente kilden for kunnskap om klimaendringer i verden. Og når hele seks uavhengige rapporter har vist at mellom 90 og 100 % av aktive forskere mener at økte menneskelig utslipp som hovedårsak til den nåværende globale oppvarmingen (Cook, J. et al., 2016. Consensus on consensus: a synthesis of consensus estimates on human-caused global warming. Environmental Research Letters, 11(4), p.048002), er dette ikke lenger et tema som er gjenstand for diskusjon i fagmiljøet, det er etablert vitenskapelig kunnskap.

Hagen sier: "Hvis disse elitefolkene og troende på panelet hadde kjørt båt i Oslofjorden, og så et skjær som ikke var merket på sjøkartet, ville de kjørt rett på skjæret, fordi de trodde mer på kartet enn på observasjonen."

Det som er realiteten, er at med så mange gode forskere i båten, ville de raskt ha oppdaget skjæret.

The Global Warming Petition

The Global Warming Petition fra 1998 og deretter 2008 hevder å ha over 30.000 underskrifter. Mange av disse underskriftene viste seg senere ikke å la seg verifisere (og inkluderte navn fra karakterer i Star Wars, Spice Girls og i tillegg Charles Darwin, som døde i 1882).

Av de 9000 man hevdet hadde doktorgrad, skulle 1400 være innen et klimarelatert fagfelt. I 2001 undersøkte Scientific American dette nærmere ved å ta et tilfeldig utvalg av 30 av disse signaturene. Basert på tilbakemeldingene fra disse personene, estimerte man at ca. 200 klimaforskere hadde signert – en mikroskopisk andel av verdens klimaforskere.

De øvrige med doktorgrad (PhD) hadde grader fra andre felt og hadde aldri studert klimavitenskap. Som det fremgår hos New Scientist-korrespondent Peter Hadfield: "It doesn't matter if you're a Ph.D. A Ph.D in metallurgy just makes you better at metallurgy. It does not transform you into some kind of expert in paleoclimatology" (Peter Hadfield: How my YouTube channel is converting climate change sceptics. The Guardian, 29 mars 2010).

Hagen forslår at leserene ‘googler’ disse kildene – noe vi støtter han i. Man kan blant annet finne mye informasjon om kildene og data han referer til på Wikipedia, herunder The Global Warming Petition.

Joseph LaCasce er professor i meteorologi og oseanografi ved UiO, Cecilie Mauritzen er forskningssjef ved NIVA, og Lena M. Tallaksen er professor ved Institutt for geofag, UiO

Flere saker om klimaets betydning på Titan.uio.no:

Flere forskningsnyheter om realfag og teknologi? Abonner på vårt ukentlige nyhetsbrev(link is external) eller følg oss på Facebook.