Image
SolarEnergyOne-1

Vebjørn Bakken og Klaus Magnus Johansen fra UiO innledet på solenergiseminar i Sao Paulo. Rune Andersen (til høyre) representerer Norges forskningsråd i Brasil.

Energi - direkte fra sola

Utviklingen innen solenergi går raskt, og hver dag etableres store og små anlegg som produserer elektrisitet direkte fra sola. Dette skjer over hele verden, og nå tar det også av i Brasil - et land med et enormt potensial når det gjelder produksjon og muligheter for effektiv utnyttelse av elektrisitet fra solceller.

”The 1st workshop on Solar Energy”

Sammen med Norges forskingsråd og FAPESP arrangerte Universitetet i Oslo solenergiseminar i Sao Paulo denne uka. Seminaret ble besøkt av rundt 100 personer fra universiteter og bedrifter i delstaten Sao Paulo i Brasil. FAPESP er ”forskningsrådet” i denne delstaten. Seminaret, som hadde tittelen ”The 1st Workshop on Solar Energy”, var siste arrangement i ”The Norwegian-Brazilian Business and Science Week”(NBBSW). UiO har vært aktivt til stede på flere arrangementer under NBBSW. Det at FAPESP har kalt dette seminaret  ”The 1st workshop”  viser at de har langsiktige planer knyttet til samarbeid med Norge.

Jeg vil takke FAPESP, ved vår vert José Roberto Arruda, for gjestfriheten og gjennomføringen av et prikkfritt arrangement i Sao Paulo.

Stor oppmerksomhet fra det norske apparatet i Brasil

I tillegg til en liten, men aktiv delegasjon fra Universitetet i Oslo, fikk solenergiseminaret besøk av Jan Dybfest fra den norske ambassaden i Brasilia, Sissel Hodne Steen - som er generalkonsul i Rio de Janeiro samt Stein-Gunnar Bondevik og Rune Andersen, som representerer Innovasjon Norge og Norges forskningsråd i Brasil. Takk også for deres aktive tilstedeværelse under hele NBBSW og på sol-seminaret i Sao Paulo.

Solenergi i Brasil og Norge

Enio Bueno Pereira fra INPE-CCST, som driver forskning på ulike problemstillinger knyttet til bærekraft i Brasil, innledet om potensialet for solenergi i Brasil. Pereira holdt et omfattende innlegg rundt dette. Han kunne blant annet fortelle at ved å utnytte landområder som ikke kan benyttes til noe annet fornuftig enn solceller (”wasteland”), kan Brasil produsere 64 PWh per år. Produksjonen av vannkraft i Norge er omlag 130 TWh per år, som er omtrent lik strømforbruket i hele Norge.  Dersom mine regneferdigheter ikke spiller meg et puss, er 64PWh i underkant av 500 ganger mer enn 130 TWh. Kortversjonen er at potensialet i Brasil er (mer enn) enormt. Det må selvfølgelig utvikles nødvendig infrastruktur for å ta ut det store potensialet som ligger i solenergi i dette svære landet i Sør-Amerika.

Vebjørn Bakken, direktør for UiO:Energi, gjennomgikk status for aktivitetene innen solenergi i Norge. Vebjørn snakket mest om forskningen på området med vekt på innholdet i The Research Center for Sustainable Solar Cell Technology – SUSOLTECH – et av de nye forskningssenteret for miljøvennlig energi (FME) i Norge. Vebjørn gikk videre gjennom de siste årenes industrielle utvikling innen solenergi i Norge, og han presenterte tall som viser at solenergi også i Norge er i ferd med å ta av. Dette skjer selvfølgelig i betydelig mindre skala i Norge enn i Brasil, delvis fordi vi er veldig små sammenlignet med Brasil og delvis fordi vi er godt forsynt med elektrisitet fra vannkraft.

En viktig del av forholdet mellom Norge og Brasil på sol-området er selvfølgelig at Scatec Solar og Statoil,  for kun få dager siden, annonserte at de skal bygge et 162 MW solenergianlegg ved byen Apoldi i delstaten Rio Grade do Norte i Brasil. Dette fikk selvfølgelig stor oppmerksomhet på seminaret.

SolarEnergyone-2

(Sol)energisystemer

Jeg hadde gleden av, med god hjelp av Frank Eliassen og Geir Horn hjemme i Norge, å snakke om hvordan digitalisering i hele sin bredde bidrar i utviklingen av energisektoren generelt og solenergisektorene spesielt. I tillegg til smarte grid-løsninger var jeg også innom forskning på robusthet og sikkerhet i kombinerte fysiske og digitale infrastrukturer, utvikling av metoder og algoritmer for optimalisering og kontroll i energisystemer, samt betydningen av forskning på håndtering og analyse av store datamengder (big data).

UiOs satsing på digitalisering i energilandskapet kaller vi energi-informatikk, og dette konseptet ble godt tatt imot blant tilhørerne. Jeg opplevde av vi er langt fremme og nytenkende på dette området, selv om det absolutt også er forskningsmiljøer i Brasil som leverer på høyt nivå innen energisystemer. Takk til Frank Eliassen og Geir Horn for strålende bidrag til min presentasjon. På dette området er det store muligheter for samarbeid med brasilianske miljøer, noe som blant annet ble understreket av Fernando Pinhabel Marafao fra UNESP. Han snakket om deres forskning innen (sol)energisystemer og hvordan de utnyttet smarte grid-løsninger i utviklingen av fremtidens energisystemer i Brasil 

Materialer som høster energi direkte fra sola

Seminarets siste og viktige sesjon handlet om materialvitenskap og nanoteknologi og hva vi og brasilianske miljøer arbeider med innen utvikling av materialer i solceller, dvs. materialer som høster lyset fra sola og produserer elektrisitet.

Lazaro Padilha fra UNICAMP og vår egen Klaus Magnus Johansen snakket om eksisterende og nye konsepter i utviklingen av  (nano)materialer for å øke effektiviteten til solceller.  Her finnes det mange muligheter for samarbeid mellom Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) hos oss og brasilianske miljøer.

José Roberto Simöes Moreira fra USP snakket om et prosjekt der  målet er å produsere hydrogen direkte fra sollys. Interessant, men ganske krevende å få til i stor skala!

Sol og vann

En godt kjent, men ikke velutviklet løsning, er å koble elektrisitetsproduksjon fra sol med elektrisitetsproduksjon fra vannfall. På den måten kan vannmagasinene fungere som ”lagringsmedier” for solenergi i den forstand at vann spares når sola skinner. Som Norge er Brasil et land med enorme vannkraftressurser.  Brasil har riktignok mange såkalte elvekraftverk, som produserer elektrisitet når vannet renner, men ved bruk av vannmagasinene, som også utgjør en stor del av produksjonen, har Brasil store muligheter for å utvikle en bærekraftig kombinasjon av vannkraft og solkraft. I Norge bør vi også kunne utnytte dette bedre enn i dag!

Er du interessert i forskningsnyheter om teknologi og realfag? Følg oss på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt.