Jeg interesserer meg for torsketromming fordi jeg er fascinert av den biologiske betydningen

Rebekah Oomen

Forsker ved Institutt for biovitenskap