Image
DAB, Financial Times

Begynnelsen på slutten for FM

I dag, 11. januar, kl 11.11 skrus FM av i Nordland. Så skjer det region for region i løpet av året, helt til 13. desember da de siste FM-senderne skal stilne i Troms og Finnmark. Men det gjelder bare de nasjonale senderne, mange lokalsendere fortsetter som før på FM.

Financial Times har et oppslag om dette i dag. Jeg ble også intervjuet av Richard Milne, deres korrespondent i Norden og Baltikum. Det  kan virke som om de ikke ville ha med noen offisielle stemmer som var part i saken, slik som NRK og Digitalradio Norge. Så derfor er jeg blitt eneste nordmann i intervjuet.

Noen spenningsmomenter med denne store overgangen er:

  • Vil mange nok synes det er bryet verdt å oppgradere bilen fra FM til DAB. Mange misliker alle ledningene som skal til for å få inn en DAB-adapter og føler at å betjene en slik radio må være på nivå med å betjene en mobiltelefon uten handsfree. Blir det da mer lytting på egen musikk, eventuell strømming over mobilnettet i bil?
  • Vil de lokalstasjonene som fortsatt er på FM få et oppsving i lyttertall?

Intervjuet i Financial Times er dessverre bak en betalingsmur og ikke helt lett å få adgang til, men et lite utdrag kan leses i bildet.

Her er flere blogginnlegg om DAB: