Mer DAB og mindre lokalradio

dab-280x129.jpg

Utredningen "Norske lokalradioer ved overgang til digital kringkasting" er akkurat kommet. Min gjennomgang bekrefter dessverre inntrykket av at digitalisering av lokalradioen betyr kroken på døra for en stor del av de minste lokaradioene.

Utredningen er gjort av Lac 2.0 for Digitalradio Norge og Norsk Lokalradioforbund. Den er basert på DAB-nettet og vurderer forskjellige alternativer for utbygging og bruk av minst tre nett: det eksisterende riksnettet og det eksisterende regionalnettet med 8 regioner, og hel eller delvis utbygging av et lokalnett med 37 regioner.

Noe som går tydelig fram er at lokalradioene vil gå gjennom store omveltinger om de skal inn på digitalradio-nettet. Tabellene 4 og 5 som sier hvem som kommer med ved utbygging sier at hvis man bare skal dekke områder med minst 20000 mennesker så vil 85% av befolkningen beholde sine lokalradioer, og de vil dekkes av 66% av de som har konsesjon i dag. Ved minst 30000 mennesker blir tallene 74% og 56%. Det bekrefter i grunnen anslaget fra 2005 der det ble sagt at DAB ville bli for dyr for ca 40% av landets lokalradiostasjoner.

Jeg sitter med inntrykket av at det er en ganske liten forståelse for små lokalradioer i strøk med lite befolkningsgrunnlag her. Det sies i kap 7.2 "De lokale radioene får fordeler i bytte, i form av større dekningsområder ..." Dette gjentas i samme kapittel. Men som jeg belyste i mitt blogginnlegg tidligere, det er jo noe av dette som er problemet for de små lokalradioene. Større dekningsområde betyr større Tono-avgift som de ikke har råd til. Dette er godt dokumentert på Ja til Radio/Nei til DAB sin blogg.

"Lokalradioer som ikke digitaliseres kan dø med FM" sier de i tabell 10, kanskje ikke så veldig attraktivt. Som et alternativ foreslår de som en av flere modeller en kostnadsmodell der de store kringkasterne (les NRK) kan subsidiere de små. Det vil jo ta vekk uavhengigheten til lokalradioene og vil vel ikke akkurat gjøre lisenspengene til NRK mer populære.

Som en kommentar til Radio Novas DAB+ forsøk i Oslo sier de: "Vi har derfor liten tro på at "Dugnads"-modellen har noen fremtid utover eksperimenter på kort sikt". Men det er jo nettopp dette som er driftsmodellen for noen av de aller minste lokalradioene i dag og som gjør at de klarer seg.

Jeg vil ikke si at Lac 2.0 har gjort noen dårlig jobb ut fra premissene for denne utredningen, men vil heller si at oppgaven minner litt om de klassiske uløselige problemene i matematikk som sirkelens kvadratur. Med nesten 30 års utvikling av DAB med tanke på å dekke behovene til store kringkastere er det jo ikke noen stor overraskelse at det ikke går så bra for små lokalradioer.

Det er veldig forståelig at Norsk Lokalradioforbund etter dette krever at Digitalradio Norge skal endre sin formålsparagraf og fjerne kravet om at FM-båndet skal stenges for å gå inn i Digitalradio Norge.

Ingen stor revolusjon uten en giljotin. Ved en digital radiorevolusjonen basert på DAB/DAB+ og med stengt FM-bånd vil ofrene bli de små lokalradioene.