Image
Big Switch

Hvor er bryteren for FM-nettet?

Nå er det altså besluttet at FM-nettet skal skrues av i 2017. Det omtales som om det skal finnes en stor bryter et sted. Kanskje skal den skrues av under en offisiell seremoni med en minister eller til og med Kongen tilstede?

Det er jo noe i denne tankegangen da internett-forbindelsen til utlandet er litt slik som det. Det er bare noen få slike forbindelser og de kan i prinsippet ganske lett 'skrues av'.

Men FM-nettet består av omtrent 3000 sendere for de 5 riksdekkende nettene. Om NRK skulle skru av sin programstrøm til FM-senderne så vil jo ikke det påvirke P4. De kan bare gjøre det selv.

Det er Norkring som står for senderne og de har kanskje en slik bryter. Men alt dét betyr er at det går kontrollsignaler til hver enkelt sender for de må jo skrus av hver og en for seg.

radio-l.png

Utover dette er det mange FM-stasjoner i de store byene. Og så kommer de små lokale nærradiostasjonene med selvstyrte FM-sendere.

Et eksempel er Radio-L i Lillesand som sender bare deler av dagen og på tre forskjellige FM-frekvenser for å dekke sine lyttere. Hvis de eier senderne sine selv, så er det bare Radio-L som kan skru dem av.

Det samme gjelder Radio Alta som også bare sender deler av dagen og som i noen distrikter i Alta kommune kan taes inn på 104,2 og 105,5 MHz.

fm-belkin.jpg

Jeg har selv flere FM-sendere, slike som kan sende noen få meter. Jeg bruker det til å sende kanaler som bare er på DAB til en av de mange FM-radioene jeg har i huset. Men den er jo selvfølgelig fullstendig under min kontroll.

Bildet med en bryter er nettopp bare det - et bilde. Du skal lete lenge og mye for å finne den.