Image
Bioforsks hytte på Tjøtta

DAB-radioer på strømløse hytter

Batterilevetid og DAB-radioer er et stadig tilbakevendende tema. Nå finnes det to vinklinger på dette. Den ene er hva som er den mest miljøvennlige teknologien og den andre hva som egner seg best på en strømløs hytte.

Miljøperspektiv

Det første argumentet er besnærende da det har miljøappell. Det leder til utsagn som dette hos radio.no: 

"Studien viser at DAB-radioene var mer energieffektive enn FM-radioene og at det kan dokumenteres en endring på de tre årene som skiller studiene"

De snakker om effektforbruk mellom 3 og 7 Watt. Men når en 5 Watts radio som står på i 10 timer bruker like mye energi som en panelovn på 1000 Watt trekker på 3 minutter, så blir dette satt i perspektiv. Jeg kunne ha slått i bordet med at en analog FM-radio som bare trenger 0,3 Watt da ville kunne ha stått på i hele 167 timer med samme energiforbruk. Men sammenligningen med ovnen burde vise at miljøargumentet ikke er særlig viktig uansett hva radioen måtte trenge av effekt. 

Strømløse hytter

Erfaringen fra eiere av strømløse hytter er en helt annen enn sitatet over skulle tilsi. De har opplevd at den gamle FM-radioen varte mange ganger lenger enn den nye DAB-radioen. Noen snakker om at batteriene varer over ett år. Mange er urolige for at de nå ikke lenger kan stole på at DAB-radioen vil virke når det virkelig gjelder, fordi den plutselig kan være tom for strøm. Da blir det litt arrogant å avfeie denne erfaringen med å si at det kan dokumenteres at DAB-radioer er mer energieffektive enn FM-radioer. 

Rapporter som slår hverandre i hjel?

Dokumentasjonen kommer som oftest fra det engelske konsulentfirmaet Intertek Testing & Certification Ltd. sin rapport "Research Study of Energy Consumption of Digital Radios" fra 2013. Nå ble måten den er blitt tolket på kritisert av svenske KTH i rapporten "Framtida distribution av rundradio – en tekno-ekonomisk analys" i 2015. Deres dom er knusende der de sier på siste side (min utheving): 

"I Digitalradiosamordningens plan 5.1.1 påstås att en DAB-mottagare i snitt drar mindre effekt än en FM-mottagare, 3,75 watt jämfört med 4,69 watt, vilket medför at en övergång till DAB sparar 1 344 MWh/år för hushållen. Teracom skriver också på sin hemsida och i broschyr (Digital radio) att en DAB-mottagare drar 20% mindre effekt än en FM-mottagare.

För någon som är det minsta insatt i konstruktion av DAB/FM-mottagare är resultatet helt orimligt. Till skillnad från en enkel FM-mottagare kräver en DAB-mottagare en mycket avancerad signalbehandling som drar en hel del ström. Man hänvisar till en engelsk undersökning som mycket ofullständigt redovisas av DCMS; Department of Culture, Media and Sport, UK. Den är gjord av Intertek (Technical Report 101092233MKS-001b). Tyvärr så har man helt feltolkat denna för övrigt mycket bristfälliga undersökning där speciellt de viktade medelvärdena är missvisande."

Hva Interteks rapport egentlig sier

Det som er relevant for hyttebruk, er kategorien portable radioer. Men det ble ikke testet rene FM-radioer i den kategorien i 2013, ifølge Interteks rapport. Derimot ble det gjort i 2010/11. Det gjennomsnittlige forbruket for slike FM-radioer var da 1,18 Watt, hvorav forbruket i standby var 0,81 Watt. Standbyforbruket er for strømforsyningen og kanskje en prosessor, og dermed trekker selve FM-delen bare 0,37 Watt. Hvis vi antar at med batteridrift er standbyforbruket null, så trakk altså en gjennomsnittlig bærbar radio i 2010/11 0,37 Watt for FM. Det begynner å ligne på det tallet jeg har for hel-analoge FM-radioer fra 70-tallet og som trakk 0,3 Watt. Slike enkle radioer er det mange av i bruk fortsatt. Dette er helt analoge radioer med manuell søker som kanskje har stått på samme stasjon det siste tiåret eller lenger også.

Til sammenligning trengte en ren portabel DAB-radio i 2010/11 3,14 Watt, hvorav 0,81 Watt var standby-forbruk. Dette er blitt litt forbedret i 2013 og redusert til 2,04 W, henholdsvis 0,58 Watt. Så det er en positiv trend her for DAB, da differansen har gått fra 2,33 til 1,46 Watt. Men det er fortsatt langt igjen til de nærmer seg en analog FM-radio.

Standby-forbruk

Nå er kanskje det å trekke fra standby-forbruk som jeg gjorde over litt for lettvint. Det finnes radioer der man kan velge enten nettdrift eller batteri. Erfaringen med noen av disse er at radioen ikke skrur seg helt av, selv når de går på batteri. Så da tømmes batteriene selv når radioen er av, og det går bare noen dager så er helt nye batterier tomme. Skal en radio garantert skru seg av må den ha en fysisk bryter som gir fra seg et lite knepp når den skrus av og på. Det holder ikke med at av/på-knappen er en liten trykknapp som er helt lik de andre knappene på radioen.

Hva er det som trekker strøm?

Hvorfor trekker mange FM-radior fra 2010/11 mer strøm enn en fra 70-tallet? Det skyldes antagelig alt det digitale som er kommet til. Særlig display, men også digitale funksjoner som forhåndsvalg for stasjoner, klokke og kanskje også RDS (Radio Data System). Det er det samme med DAB-radioer, og hvis de i tillegg har Bluetooth, Wifi, USB, osv., så renner det på med strømforbruk.

Nå finnes det moderne reiseradioer av 'gammeldags' analog design også. KTH-rapporten trekker fram Sony ICF-S22 som et eksempel på en FM-radio som er på dagens marked og som trekker minimalt med strøm - bare 0.1 Watt. Det er en helt enkel radio med manuell søker. Det beste DAB-alternativet deres er Sony XDR-S40DBP som er en DAB-radio som trekker 1,2 Watt. Selv om det er 12 ganger mer enn FM-radioen er det fortsatt ganske lite til å være en DAB-radio. I tester er den kommet ut med over 24-timers batterilevetid med 4 AA-batterier, mens KTH-rapporten sier de samme batteriene varer i 13 timer.

Som jeg påpekte i 2014, finnes det chipset for DAB som bare bruker omkring 0,1 Watt. Potensialet er der for enda mer strømgjerrige radioer hvis bare noen ville fokusere på å designe en DAB-radio som var helt strippet for funksjoner og dermed fikk minimalt med strømforbruk. 

 

 

Her er flere blogginnlegg om DAB: