Nei, DAB er ikke gammeldags

dab-280x129.jpg

Jeg vet ikke hvor alvorlig man skal ta nyheter i juli fra det sommervarme Oslo. Men Ib Thomsen (Fr.p.) er kritisk til slukkingen av FM og er sitert i Aftenposten i går: "- Mitt svar er enkelt: Ha, ha, ha! DAB-teknologien ble utviklet på 1980-tallet. I dag er den gammeldags." Hvis DAB er så gammeldags, hva da med GSM som Ib Thomsen sikkert bruker daglig, også utviklet på 1980-tallet?

Begge disse teknologiene ble laget slik at det var mulig å viderutvikle dem. GSM med nyere kodingsteknologi for tale og hvis vi strekker det litt, også 3G-teknologien. Og DAB med mulighet for utskiftning av kodingsteknologi til DAB+. Og DAB+ er jo på full fart inn i det norske nettet med de fleste kommersielle og mange NRK-kanaler som brukere allerede.

Det finnes grunner til å være kritisk til en tidlig slukking av FM-nettet, men argumentet om at DAB er gammeldags er bare et vitnesbyrd om at den som uttaler seg ikke har peiling. Jeg ville heller ta fram:

  • Nærradioenes frykt for sentraliseringen i nettet. Dette er noe de stadig uttrykker og noe jeg skrev om for fire år siden: DAB, lokalradio og 1981 og Mer DAB og mindre lokalradio
  • I en av Europas mest ambisiøse planer for slukking av FM ligger det paradoksale i at en av Europas lengstlevende bilparker skal over på DAB. Jeg skrev om dette for tre år siden: NRK blir vel på FM til 2025. I tillegg uttalte Bilimportørenes Landsforening nylig at de er bekymret fordi det er problemer med å få bilfabrikantene til å levere DAB i mange nok nye biler.
  • Sentraliseringen av 10-15 stasjoner på én sender gjør at utfall av én sender rammer så mange stasjoner på en gang. Er dette robust i tilfelle naturkatastrofer? Jeg fikk også nettopp en spørsmål om hvordan DAB oppfører seg i forhold til FM i tilfelle vi rammes av en solstorm. Da er sentraliseringen heller en ulempe enn en fordel.

Vi hører lite om at NRK tenker på sin beredskapsfunksjon i forbindelse med overgang til DAB. En oppklaring hadde ikke vært av veien.