DAB - fortsatt best i mono?

radio1-48kbps.png
Radio 1, 48 kbps

Radio 1 Norge har vært i riksblokken på DAB en stund, men i hvertfall siden april i fjor har de sendt i noe som er veldig nært mono. Jeg ble klar over det via kommentarfeltet her.

Plottet her er et faseplott som viser stereobredde. Jo mer energien er konsentrert om den vertikale aksen jo mindre stereo er det. Den manglende stereobredden er lett å høre også, såfremt man ikke har en monoradio da.

Faseplottet er slik at hvis det bare er signal i høyre kanal vil energien legge seg ned langs høyre akse og hvis det bare er i venstre legger energien seg ned til venstre. Ren mono er en vertikal strek.

nyheter-64kbps2.png
"NRK Nyheter, 64 kbps mp2 - mono"

Som en referanse har jeg også plottet faseplottet for Alltid Nyheter. Det er en av stasjonene som sender i mono. Det er heller ikke noe problem siden det så og si bare er tale på denne kanalen. Faseplottet er så og si en vertikal strek og endrer seg svært lite med tiden.

Et ordentlig stereosignal fra NRK Klassisk er så plottet (tredje plott). Legg merke til hvordan det brer seg ut mot både høyre og venstre, noe som skaper bredde i lydbildet. Detaljene her er avhengig av musikken og innspillingen, men det er i hvertfall ikke noe i lydkodingen som begrenser stereobredden på det opprinnelige signalet her.

klassisk_192kbps2.png
"NRK Klassisk, 192 kbps mp2 - stereo"

Jeg har tidligere kritisert lydkvaliteten på 128 kbps mp2 (den opprinnelige DAB-standarden), den som brukes på bl.a. P3, mP3, Jazz og ofte P1. Min kritikk gikk på manglende stereo i diskanten, noe som både kunne høres og måles. Men i dette faseplottet blir dette bare små detaljer og synes ikke. Se det siste plottet. Så i forhold til Radio 1 Norges gjerrige nær-mono-signal er det lite å kritisere på 128 kbps mp2-lyd.

Den mono+ som sendes på Radio 1 Norge for tiden er så mye dårligere og minner mer om gamle Moox som ga opp i 2007 og som sendte i ren mono og bare med diskant opp til 11 kHz (80 kbit/s mp2).

mp3-128kbps2.png
"NRK mP3, 128 kbps mp2 - stereo"

Hva kan man gjøre med dette? Jeg tror det først og fremst har med kostnadsmodellen hos Norkring å gjøre. Jeg kjenner ikke detaljene i den, men det kan se ut som om kostnaden er proposjonal med bitraten, så da koster 96 kbps dobbelt så mye som 48 kbps osv.

Slik burde det ikke være. Det bør være en modell som hadde et høyere inngangsbeløp og der marginalkostnaden ved å heve bitraten og dermed lydkvaliteten, ikke er så stor. En annen ting som taler for det er at når jeg fra tid til annen har sjekket, så har det vært ledig kapasitet i riksblokken. Det burde gi enda mer grunn til ikke å være så gjerrig på kapasitet pr kanal.

Tittelen på dette innlegget er med vilje satt litt på spissen og er den samme som på mitt aller første innlegg om DAB i Dagens Næringsliv 30. november 2006. Det som er så trist er at etter mer enn 6 år og begynnende overgang til DAB+, så hjelper ikke det mye på lydkvaliteten hvis ikke viljen er der.