Artikkel

Ut med pugging – inn med programmering

Jan Tore Sanner
I en verden med store utfordringer er skole og utdanning vårt viktigste verktøy, sa kunnskapsminister Jan Tore Sanner da han innledet på et seminar om programmering i skolen. Foto: Wenche Willoch/UiO Bruk bildet.

Ut med pugging – inn med programmering

Det er bare halvannet år til programmering skal inn i en rekke skolefag. Hva betyr det, og hvordan skal det gjøres?

Fra høsten 2020 vil programmering komme inn i en rekke fag gjennom de nye fagplanene. I dag er det  valgfag på ungdomsskolen mange steder og programfag på mange videregående skoler.

Kristin Vinje

Kristin Vinje har mange spørsmål. Foto: UiO

– Men fortsatt står vi egentlig kun i startgropen når det gjelder hvordan vi skal håndtere dette i praksis, sier Kristin Vinje, visedekan ved MN-fakultetet. – Elevene er nok mer enn klare for dette, men hva med skolene? Og lærerne? Og hva med de som utdanner lærerne, universitetene og høyskolene – er de klare?

Ja, hva vil man med programmering i skolen? Hvorfor trenger elever kunne det, og hvordan skal det undervises? Hva skal faget inneholde, og hvilke andre fag er berørt og relevante?

Det var ikke få spørsmål som skulle belyses da UiOs matematisk-naturfaglige fakultet (MN-fakultetet), OsloMet og Simula sammen arrangerte seminar om programmering i skolen mandag 12. november.

Raske endringer

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) var invitert for å fortelle hva regjeringen gjør, og han syntes også utfordringen var stor.

– Jeg skulle ønske at jeg hadde veldig klare og gjennomtenkte svar, sa han. – Men dette er områder hvor endringene skjer raskt.

Sanner påpekte at veien fra læreplaner til klasserommet kan være lang og appellerte til fagfolk for å finne løsningene, altså hvordan, men han selv prioriterte å snakke om hva og hvorfor.

Kortversjonen var to korte, men innholdstunge uttrykk.

– Vi trenger digital skaperkraft og digital dømmekraft, sa kunnskapsministeren, som også kunne berolige lærere som eventuelt bekymrer seg for at jobben vil begynne å ligne på en IT-utviklers hverdag.

– Læreren må også være en god leder i klasserommet og passe på at hjelpemidlene ikke blir en distraksjon, poengterte han.

Vil bort fra data-øya

– Er det noen som kjenner igjen dette? spurte Øystein Gilje, som er faglig leder i koordineringsenheten FIKS (Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen) ved UiO.

Øystein Gilje
Øystein Gilje mimret om skolens datarom. Foto: Wenche Willoch/UiO Bruk bildet.

Han tok på seg oppgaven med å besvare Sanners  hvordan og viste frem et bilde av "datarommet", til gjenkjennende latter fra salen.

– Dette er digitalisering på en isolert øy, sa Gilje og påpekte at datatilgangen må være på pulten, i praksis, i faget - altså til stede, eller i hvert fall tilgjengelig, hele tiden.

Man må ikke overlate dette til ildsjeler, var mantraet hans, dette må inn i det kollektive arbeidet med fagfornyelsen. Og det er altså ikke programmering for fingerferdighetenes skyld som er målet, dette skal være dybdelæring som  gjør elevene i stand til å analysere, løse problemer og reflektere.

Er du interessert i forskningsnyheter om utdanning, realfag og teknoogi? Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt

Kurs og håp er ikke nok

Anders Malthe-Sørensen
Anders Malthe-Sørensen vil utdanne endringsagenter. Foto: Hilde Lynnebakken/UiO

Anders Malthe-Sørensen, som senterleder ved Centre for Computing in Science Education (CCSE) ved UiO, er klar for utfordringen og hadde flere hvordan-svar.

– Vi har arbeidet i 20 år med hvordan programmering skal integreres i fagene i høyere utdanning. Vår erfaring er at studentene må ha et innføringsemne hvor de lærer programmering i en faglig kontekst, sier han.

– Den faglige tilpasningen er helt nødvendig for at studentene skal kunne overføre ferdigheter i programmering til faget og gjøre det nyttig der. Vi kan derfor ikke tilby lærere, og de som skal utdanne lærere, kun kurs i programmering og håpe at det går bra. Det må få en utdannelse i hvordan programmering skal inn i en faglig kontekst i skolen.

Derfor slenger han gjerne på en ekstra tittel til dagens studenter.

– Det er en svært stor utfordring å utdanne lærere som har denne kompetansen og som kan kombinere sin faglige didaktiske og digitale kompetanse til å utvikle skolefagene. Ved UiO har alle lektorstudentene i realfag denne kompetansen og kan gå ut i skolen som endringsagenter.

Jubler over mindre pugging

Cathrine Tellefsen
Programmering er mer enn koding, sier Cathrine Tellefsen. Foto: UiO

– Realfaglig programmering åpner for mer utforskende arbeidsmetoder, samarbeid og kreativitet, konstaterer Cathrine Tellefsen, som er leder for Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi (KURT) ved UIO.

– Men det skjer ikke av seg selv. Elevene må lære å arbeide på denne måten. De må lære å tenke og utforske, og ikke bare pugge. Pugging passer dårlig sammen med programmering – heldigvis.

Hun påpeker at hvis elevene skal lære dette, må lærerne kunne det først.

– Undervisningen må utformes slik at elevene både mestrer programmeringen og får en dypere faglig forståelse. Dette er en stor utfordring, og stilt overfor store utfordringer er nok lærere som andre folk. De har to velkjente responser – gyve løs eller gi opp. 

Så hva skal til for at lærerne gyver løs på etterutdanning i realfaglig programmering og setter seg inn i en helt ny måte å arbeide på?

– En god start er å bli tatt på alvor og nøre opp under det lærerne brenner for – faget og elevene. Vi må legge vekt på at programmering er mer enn koding. Det handler om logikk, mønstre, systemer, problemløsing og modellering, ramser hun opp. Og ikke minst:

– Dette skal skje i en faglig kontekst der lærerne også må hensyn til elevenes forskjellige tenke- og læremåter.

Mer på Titan.uio.no:

Kategori: 

Kommentarer

Snart pensjonert

Det er helt klart allmennyttig å lære å bruke et regneark-verktøy som for eksempel Excel . Men å lære den typen programmering som man for må bruke for å lage et program som Excel tror jeg er ugjennomførbart for barn i grunnskolen! Husk dette er barn som synes det er vanskelig å lære enkel matematikk! Jeg strevet selv skikkelig med å lære programmering på universitetet, og det var først etter at motivasjonen i jobben var tilstede at jeg virkelig greide å "knekke koden". Det var da også til stor hjelp at jeg fra matematikk var vant til generell algebraisk formulering. Jeg har senere gått gradene via Simula, Cobol, assembler, C++ og C#, og synes nå det er morsomt og lett å programmere. Men det var definitivt ikke alltid slik!

Les også

Kanoer ved Geiranger: Dette bildet kan brukes til å undervise om lydhastigheten i ulike medier

– Det viktigste er at elevene eier sin egen læring

– Forskningen forteller oss blant annet at de fleste elevene kjeder seg, og lærer svært lite, hvis læreren står og snakker selv hele tiden. Men det skjer noe spennende hvis læreren isteden klarer å vekke elevenes interesse. En interessert elev kan nemlig lære seg selv veldig mye, forteller professor Sibel Erduran ved Universitetet i Oxford og Naturfagsenteret.

Illustrasjonsfoto:

– Det er typisk at evnerike barn ikke får lov til å være smarte

"Jasper" er en 14-åring med en IQ som er blitt målt til minst 145, men på skolen møtte han en hovedlærer og en skole som mente at han var "midt på treet" og burde jobbe mer med gangetabellen. – Det er dessverre ganske typisk at evnerike barn ikke får lov til å være smarte i det norske skoleverket, sier professor Ella C. Idsøe. 

Titan har tidligere skrevet flere artikler om evnerike barn i grunnskolen

– Alle elever skal få oppleve en tilpasset undervisning

Kunnskapsdepartementet vil vurdere å foreslå endringer i opplæringsloven for elever med stort læringspotensial, forteller statssekretær Julie Midtgarden Remen. Kritikere frykter at departementet satser mer på fagre ord enn på reelle endringer.