Image
Foto: Magali Courtade

Foto: Magali Courtade

– Vi vil ta en lederrolle på bærekraft

Forrige uke inviterte prodekan Bjørn Jamtveit og førstelektor Anja Røyne til bærekraftseminar i regi av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Målet var å skape en arena for diskusjon og felleskap rundt fakultets bærekraftsatsing. Bakgrunnen kan vi spore tilbake til desember i fjor, da 11 forskningsprosjekter fikk tildelt KD-stillinger knyttet til fakultetets bærekraftsatsing.

Forskerne som hadde mottatt KD-stipend holdt foredrag på seminaret. Det gav deltagerne et godt overblikk over mye av den innovative forskningen som kan knyttes til bærekraftsatsingen ved fakultetet. Disse fortalte om sine prosjekter:

 • Alexander Eiler (IBV) - «A collaborative marine research and training program on Coastal Ecosystem Dynamics under anthropogenic pressures».
 • Einar Broch Johnsen (IFI) - «A digital twin for land-ocean coupling during intense precipitation».
 • Håvard Kauserud (IBV) - «Forestry effects on biodiversity, carbon stocks and ecological processes in boreal forests».
 • Stian Svelle (SMN/KI) - «Photo-, Electro-, and ThermoCATalytic conversion of CO2 into building blocks for sustainable chemicals (PET CAT)».
 • Cecilie Morland (FAI) - «Regulation of lipid droplet dynamics - a new approach in the combat against Alzheimer’s disease?».
 • Trude Storelvmo (IG) - «Arctic clouds - can they trigger abrupt climate change?».
 • Francois Renard (Njord/IG) - «Carbon dioxide storage in volcanic rocks».
 • Bastiaan Star (IBV) - «BEEDIVERSE conservation of wild pollinators».
 • Kent-Andre Mardal (MI) - «Computational Modelling and Machine Learning for Applications in Hydropower».
 • Marianne Zeyringer (ITS) - «Climate resilient future sustainable energy systems».
 • Eldri Scheie (NFS) - «Critical thinking in sustainability education».

I tillegg hadde vi innslag fra fem utvalgte bidragsytere som sa noe om de overordnede rammene for forskning innen bærekraft og bærekraftsatsingen:

 • Vebjørn Bakken, direktør for UiO: Energi, med foredraget «A Sustainable Energy Transition».
 • Reynir Indahl, administrerende partner ved Summa Equity, som fortalte om sirkulær økonomi.
 • Dag Hessen, professor ved IBV, med tittel «Universities responsibility for a sustainable transition: Reflections from a recent UNESCO report».
 • Thomas Hylland Eriksen, professor Sosialantropologisk institutt (SV), med et tverrfaglig blikk på tap av både biologisk og kulturelt mangfold og koblingen mellom disse.
 • Morten Dæhlen, leder for dScience, med et innblikk i hans arbeid for universitetskonsortiet The Guild med koblingen mellom digitalisering og det grønne skiftet – «The Twin Transition».

I gruppediskusjonen som fulgte den første dagen fikk vi reflektere over hvilke utfordringer og muligheter vi ser innen bærekraft. I løpet av seminaret fikk vi innblikk i elleve meget sterke prosjekter som har fått tildelt ressurser av fakultetet. Disse prosjektene viser at vi jobber i en bredde av problemstillinger, som samtidig er komplementære og kan utfylle hverandre om de får mulighet til å møtes. Dette legger grunn for flere, mer tverrgående prosjekter på sikt.

Vi mener at det er viktig å bruke ressurser på akkurat dette. Vi ønsker å ta en ledende rolle ved Universitetet i Oslo på bærekraft, og dette er første steget med å jobbe systematisk og strategisk mot målet. Vi har startet med forskningen, og vil følge opp med å utvikle og implementere  bærekraftstematikk i våre utdanninger.

Vi skal nå jobbe videre med å bygge et fagfellesskap innen bærekraftforskning og -undervisning ved fakultetet, og vi kommer til å sette inn flere ressurser til dette. Disse ressursene vil brukes til å skape flere møtearenaer og gi mer synlighet til denne satsingen. Ikke minst kommer det en ny tildeling av KD-stillinger høsten 2022!