Image
En mann og en kvinne står ute sammen, de ser på hverandre og ler.

Illustrasjonsfoto: Jarli & Jordan / UiO.

Verdensdag for psykisk helse - 10 år med ForVei

Vi er alle utsatt for livet. Det viktigste vi kan gjøre, er å ha arenaer for å snakke om det.

Inlegget er skrevet av Knut Mørken, visdekan for utdanning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (UiO).

Denne uken markeres Verdensdagen for psykisk helse verden rundt. Årets kampanje fokuserer på at vi trenger hverandre, og i denne anledningen har UiO planlagt et ukelangt program.

Jeg ønsker å markere denne viktige dagen ved å fortelle om vårt arbeid med læringsmiljøet ved MN.

ForVei, som i år har ti års jubileum, står sentralt i dette arbeidet. ForVei er et personlig veiledningstilbud for alle studenter ved MN-fakultetet. Hovedmålet for tilbudet er at alle skal kunne få personlig hjelp til å trives som student hos oss og mestre studiesituasjonen.

Hvis du er student hos oss, har du sikkert hørt om programseminarene ved Sundvolden hotell. Programseminarene er designet av ForVei og arrangeres av ForVei sammen med studieseksjonen på fakultetet og instituttene. I løpet av seminaret hjelper vi studentene til å knytte sosiale bånd og tilrettelegger for refleksjon rundt hva de trenger for å lykkes med studiene

Gjennom årene har vi holdt programseminar for bortimot 10 000 studenter. Når vi spør «hva trenger du for å lykkes?» får vi ofte varianter av de to svarene:

  • Jeg trenger at noen sender meg en melding når jeg ikke kommer på Blindern
  • Det må være lov å stille dumme spørsmål

Å forebygge ensomhet. Å føle seg som en del av noe. Å oppleve at det er såpass trygt at det er lov å feile. Disse svarene peker på at vi trenger hverandre. Det å være i et slikt miljø kan bidra til å forebygge psykiske problemer.

Vi har funnet ut at det viktigste vi kan gjøre, er å ha arenaer for å snakke om problemene, for problemene virker mindre om vi kan snakke om dem. Derfor investerer vi i læringsmiljø, vi har tiltak som ForVei, programseminarene, og fadderordningen. Slik at våre studenter kan ha overskudd av energi til å lære og møte de faglige utfordringene, ikke alene, men sammen med medstudenter.