Image
Colourbox

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Tvillingtransformasjonen: Kan digitaliseringens energiforbruk reduseres?

Digital løsninger bidrar til grønn omstilling, men alle verdens digitale løsninger bruker energi og bidrar derfor til utslipp av klimagasser.

Kan vi rigge utvikling og bruk slik at digitale løsninger i fremtiden bruker mindre energi?

Dette og flere andre relaterte spørsmål forsøker vi å svare på i det arbeidet jeg driver på med i The Guild i Brussel. Verden er kompleks, og det er ikke trivielt å finne gode svar på dette og de andre spørsmålene. Men vi skal i det minste gjøre et forsøk.

Digitale løsninger, store og små IT-systemer, står for mer en 10 prosent av all energibruk i verden. Det er estimert at anslagvis 30 prosent av dette brukes av vanlige datamaskiner, mobiltelefoner og annet utstyr, anslagvis 30 prosent av datasentre og omtrent 40 prosent av det digitale nettverk (Internett) som transporterer data verden rundt. Det anslås videre at utvikling og bruk av digitale løsninger bidrar med utslipp av klimagasser på nivå med flyindustrien.

Videre forteller nye estimater at verden produserte 74 zettabytes (270) med data i 2021 og at 90 prosent av alle data som er lagret er produsert de siste 2 årene. Dette er mye, og estimatene for de neste 2-3 årene tilsier en ytterligere dobling av den årlige produksjonen av data. «Værstingene» i denne sammenheng er de store amerikanske teknologigigantene, men som brukere av sosiale medier og annet utstyr bidrar vi alle til dataproduksjon og transport av data. Dette krever energi, mye energi.

På den ene siden vil digitale løsninger bidra til grønn omstilling. Men den digitale delen av verden, som tross alt utgjør 10 prosent av verdens energiforbruk, må også omstille seg for at det grønne skiftet skal bli en suksess. La meg her peke på noen forhold som kan bidra til å bedre digitaliseseringens globale fotavtrykk;

  • Datamaskiner, store og små, må bruke mindre energi for å utføre hver enkelt (regne)operasjon. Dette arbeides det med og hver enkelt datamaskin blir stadig mer energieffektiv. Men så lenge veksten i bruk av datamaskiner er så stor som den er vil  ikke det samlede forbruket av energi bli redusert.
  • Store datasentre bør bygges der det er god tilgang på kortreist fornybar energi og gode muligheter for gjenbruk av overskuddsenergi i form av varme. Er energien kortreist reduseres energitap ved transport.
  • Store beregninger ved hjelp av kraftige datamaskiner brukes i stadig større omfang, bl.a. innen kunstig intelligens. Vi må sørge for algoritmene som utvikles implementeres slik at de er så energi-effektive som mulig. Det kan også tenkes at vi fremover bør bli flinkere til å rasjonalisere med de virkelige store beregningene uten at en slik rasjonalisering bør gå på bekostning av vitenskapelige og andre fremskritt.
  • For visse typer regneoppgaver kan det knyttes en viss optimisme til det som kalles kvantedatamaskiner. Om 5-10 år vet vi mer om dette.
  • Lagring og transport av data må reduseres. Hvordan dette skal kunne skje er det vel strengt tatt ingen som vet, men skal det gjennomføres kreves mange ulike tiltak på mange nivåer i samfunnet. Her kan politiske grep være nødvendig?
  • Håndtering av det digitale søppelberget blir stadig viktigere og gjenbruk av gammelt utstyr og verdifulle materialer må settes ytterligere i system. Kraftfulle panteordninger er foreslått.
  • Det finnes små digitale enheter som høster nok fornybar energi fra omgivelsene for å kunne virke tilfredsstillende. Solceller brukes også, men primært der man ikke er koblet til elektrisitetsnettet. Kan ulike former for høsting av fornybar energi settes i system slik at en stor andel av verdens datamaskiner henter fornybar energi fra nærmiljøet?

Dette var noen eksempler på områder der det digitale kan bidra eller gjøre mer for grønn omstilling. Det hører imidlertid med til historien at digitalisering også bidrar på andre områder. Et åpenbart eksempel, som den pågående pandemien har lært oss, er at vi trenger ikke reise så mye som før for å møtes. Hvor mye mindre reising det blir vil fremtiden vise, men det er grunn til å håpe på en signifikant reduksjon i verdens reisevirksomhet når vi nå har blitt mer vant til å kommunisere og utføre oppgaver gjennom digitale systemer. Forskning på det digitale området og nye digitale løsninger kan bidra til mye mer enn dette, men det vil jeg komme tilbake til etter hvert som arbeidet med rapporten i The Guild skrider frem.