Image
Sommer på Blindern campus

God sommer!

Sommerferien står for døren, og dekanatet vil benytte anledningen til å takke alle våre gode kollegaer for flott innsats og stå-på vilje dette halvåret! Det har vært en krevende situasjon for mange, nå håper vi at hverdagen normaliseres fra høsten av. Vi gleder oss til å møte kollegaer og studenter på campus!

Vi har lyst til å trekke frem noen gladnyheter, som viser at det er fullt trykk hos oss:

Unge forskertalenter ved MN

I denne runden av Forskningsrådets tildelinger fikk vi ved MN hele 11 unge forskertalenter! Det er vårt beste resultat, med over halvparten av UiOs totale tildeling (20) og en stor fraksjon av den nasjonale tildelingen (55). Vi er veldig fornøyde stolte av resultatet! 

Gratulerer alle Unge forskertalenter!

Gratulerer også til Institutt for geofag og IBV (3 tildelinger hver), Fysisk institutt og Kjemisk institutt (2 hver), og Institutt for teoretisk astrofysikk (1 tildeling) med Njord, Hylleraas senteret, PORELAB, SMN og Rosseland senteret! Vi retter videre en stor takk til forskerstøtte ved fakultetet og enhetene, som i samarbeid har fulgt opp kandidatene tett med søknadsveiledning, opplæring, erfaringsdeling og workshoper. Dette dekanatet har i vår valgplattform sagt at vi vil ha et særlig fokus på våre yngre forskere fremover, og dette vil vi komme tilbake til.

Gratulerer også til våre 12 forskere som har fått tildelt forskerprosjekter og én som har mottatt mobilitetsstipend!

 Mange SFF-finalister fra MN

MN har fått 9 finalister i SFF V! Det er flere enn samlet ved noe annet universitet, og vi har en stor overvekt av finalistene ved UiO (totalt 15). Særlig gledelig er det at vi har god spredning på tvers av institutter og fagmiljøer, med finalister fra IBV, Kjemisk institutt (SMN) og Institutt for geofag (2 hver), og IFI, Fysisk institutt og Matematisk institutt (1 hver).

Forskningsrådet mottok 161 søknader der 36 er invitert til å utvikle sin søknad videre frem mot søknadsfristen 15. september. Prosessen skal resultere i cirka 11 nye sentre. En stor takk til fakultetets forskningsadministrasjon med ekspertgruppen av tidligere og aktive senterledere som fulgte opp søkerne tett i første runde, og til våre økonomer og andre eksperter som er tett på søkerne. De nye SFF-ene blir kunngjort i juni 2022, og vi følger spente med!

Kjeller-satsingen Future Technologies

I samarbeid med forskningsmiljøene på Kjeller, Kunnskapsbyen Lillestrøm og Lillestrøm kommune lanserte UiO 31. mai Future Technologies – en ambisiøs utdannings- og forskningssatsing innenfor ulike fremtidsteknologier. 

Satsingen tar utgangspunkt i sterke kompetansemiljøer og etablerte samarbeid mellom MN/UiO og forskningsinstituttene på Kjeller, og legger til rette for utvidelse ved å inkludere nye fagområder som enhetene ønsker å satse på. UiO er etablert på Kjeller med Institutt for teknologisystemer (ITS), som blir UiOs og MNs vertsinstitutt for satsingen. Fagområder som faller utenfor ITSs portefølje skal imidlertid også utvikles innenfor satsingen. Spesifikt gjelder dette nuklærteknologi og radiofarmasi, men kan også omfatte andre områder.

Satsingen forutsetter tildeling av studieplasser og stipendiatstillinger, med opprettelse av nye studieprogrammer, og vår rektor jobber aktivt politisk for å realisere dette. Vi har bedt om innfasing av 500 nye studieplasser over en periode på 5 år, som vil skape finansieringsgrunnlaget for å utvide og etablere nye, sterke forskningsmiljøer, styrke forskningssamarbeidet mellom MN/UiO og Kjellerinstituttene, og på dette grunnlag tilby ny og fremtidsrettet utdanning. Vi går inn i en spennende høst, der denne satsingen kan bli et element i valgkampen.

Med dette tar vi sommerferie, og ønsker dere alle en deilig sommer!

Dette blogginnlegget er skrevet av fakultetsledelsen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet; dekan Solveig Kristensen, forskningsdekan Bjørn Jamtveit, studiedekan Knut Mørken og fakultetsdirektør Jo Døhl.