Image
Morten Dæhlen Foto: Yngve Vogt

Morten Dæhlen holder sin åpningstale. Foto: Yngve Vogt

dScience mot 2030

Her kan dere lese en litt justert versjon av min tale på åpningen av Senter for data- og beregningsvitenskap (dScience).

Statsråd, rektorer, dekaner, kjære kolleger, studenter og gjester.

Data og intelligente algoritmer trenger robuste digitale omgivelser. Velfunderte digitale løsninger er i stadig større omfang avhengig av data og intelligente algoritmer.

Universitetet i Oslo har derfor etablert dScience for å utvikle et internasjonalt kraftsenter for forskning og innovasjon innen maskinlæring, kunstig intelligens og digital tvilling-teknologi.

dScience – Senter for data- og beregningsvitenskap - er et nøye planlagt senter.

dScience favner et stort antall forskere og forskningsmiljøer på tvers av vitenskapene og har flere hundre aktive doktorgradsstudenter. Mange av disse doktorgradsstudentene er her i dag.

Bak satsingen finner vi store pågående prosjekter, bl.a. sentre for forskningsdrevet innovasjon med mange partnere fra næringsliv og offentlig sektor.

Fagmiljøene i dScience har også flere søknader som akkurat nå er i finalen om å bli sentre for fremragende forskning - med støtte fra Norges forskningsråd.

dScience favner det ypperste av hva Norge kan by på innen data- og beregningsvitenskap.

dScience skal delta i EUs store satsinger og vi planlegger store EU-prosjekter i årene som kommer.

Vi trenger flere deltagere fra nærings- og samfunnsliv for å realisere disse prosjektene.

De som ikke allerede er invitert er herved invitert!

dScience er i gang og vi har høye internasjonale ambisjoner.

Nye forskningsresultater skal produseres og vi skal oppnå enda mer og bedre utnyttelse av disse resultater, både våre egne og de som oppstår verden over.

Ikke glem at Universitetet i Oslo, gjennom vårt enorme internasjonale nettverk, er en av landets største importører av kunnskap.

Samarbeid!

Våre høye ambisjoner kan ikke realiseres uten et omfattende samarbeid, både nasjonalt og internasjonalt.

Gjennom nasjonale nettverk utvikler vi tettere samarbeid mellom forskningsinstitusjoner i Norge, bl.a. innen kunstig intelligens, digitale tvillinger og kvanteteknologi.

Vi deltar på arenaer der vi samarbeider med forskningsintensive universiteter over hele Europa i utviklingen av data- og beregningsvitenskap.

Oslo Science City gir oss en plattform for økt samarbeid mellom fag, mellom kunnskapsinstitusjoner og mellom akademia og nærings- og samfunnsliv.

Den 30. november skal Oslo Science City, i Oslo Rådhus, presentere resultatet av det store mulighetsstudiet for den bydelen dere befinner dere i akkurat nå. 

Jeg har fått lov til å gi dere en liten sniktitt inn i hva dette mulighetsstudiet foreslår.

Det dere ser bak meg nå er en tegning av den ene dScience-bygningen sett fra den andre dScience-bygningen. 

(Et tegning av dScience-bygningene ble vist på åpningen av dScience, men bildene av disse bygningene er ikke offentlig tilgjengelig før 30. november. Derfor er ikke bildet publisert her.)

Dette skal bli den ultimate fysiske og digitale samarbeidsarena og møteplass, strategisk plassert når du ankommer Universitetet i Oslo – ved Blindernveien stasjon.

Dette skal realiseres og dere kan bare forestille dere hvor mye vi gleder oss til at dette blir en realitet.

Senter for data- g beregningsvitenskap skal være en sentral aktør i utvikling av Oslo Science City – Norges første innovasjonsdistrikt.

Velferdsnasjonen Norge skal ha et kunnskapsrikt og effektivt helsevesen.

Energinasjonen Norge skal produsere, distribuere og leve av fornybare energiressurser.

Havnasjonen Norge skal leve av friske og produktive havområder.

Kunnskapsnasjonen Norge skal forvalte og utvikle våre menneskelige ressurser.

En bærekraftig samfunnsutvikling må hente kunnskap i hele den vitenskapelige bredde.

I alle deler av samfunnet – i alle deler av vitenskapene – er og blir data og beregninger stadig viktigere.

  • Det handler om å forstå data
  • Det handler om å representere kunnskap
  • Det handler om å håndtere usikkerhet
  • Det handler om å forstå fenomener, enten de er en del av naturen eller skapt av oss mennesker
  • Det handler om å forstå og ta vare på menneskene og den kloden vi lever på,
  • ... og det handler om å omsette kunnskap og kompetanse til lønnsomme arbeidsplasser.

I tett dialog med partnere i instituttsektoren, næringsliv og offentlig sektor utvikler dScience nye samarbeidsformer.

I dag åpner vi dScience. Den neste store lanseringen fra dScience, vårt partnerprogram med nærings- og samfunnsliv, kommer snart.

I dag skal jeg nøye meg med å si at dette partnerprogrammet handler om samarbeid om å skape ny kunnskap og kompetanse, om å utvikle nye løsninger og produkter, om å skape lønnsomme arbeidsplasser og sist men ikke minst en bærekraftig fremtid - for alle!

Følg med i ukene og månedene som kommer.

dScience handler også om å forme morgendagens arbeidsstyrke, skape et fruktbart læringsmiljø for våre studenter på alle nivåer og delta i livslang læring.

Senter for data- og beregningsvitenskap - dScience er nå offisielt åpnet.

Det er veldig stas!

Tusen takk til vår statsråd, ansvarlig for digitalisering i Norge, Bjørn Arild Gram for å ha forestått den offisielle åpning av dScience, rektor Svein Stølen, min dekan Solveig Kristensen, vårt fremragende panel, og alle dere i salen.

dScience er i gang.

Takk for oppmerksomheten!

Fra åpningen av dScience. Foto: Yngve Vogt.