Image
Bjørn Arild Gram. Foto: Yngve Vogt

Statsråd Bjørn Arild Gram åpnet dScience. Foto: Yngve Vogt

Den store oppstartsmåneden

Mye har skjedd siden Senter for data- og beregningsvitenskap (dScience) ble satt i operasjon ved begynnelsen av 2021, men oktober måned må sies å ha vært den store oppstartsmåneden.

Den 27. oktober sto Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram for den offisielle åpningen av dScience. Det skjedde i Sophus Lies Auditorium på Blindern med over 500 deltagere fra akademia, næringsliv og offentlig sektor.  Kvelden startet med et strålende utdrag fra Jordopphimlesang av og med Fredrik Høyer. Dette stykket kommer på Nationaltheatret til våren.

Det ble en særdeles vellykket kveld med glitrende gode faglige innlegg av doktorgradsstudent Simen Eide (usikkerhet i maskinlæring) og professor Lilja Øvrelid (språkteknologi), en spennende panelsamtale om betydningen av data for forskning og innovasjon, og taler fra mine sjefer og meg. En par små nyheter ble også presentert. Den ene var en sniktitt inn i hva Oslo Science City foreslår at dScience skal bli? Mer om hva som foreslås kan du se når Oslo Science City lanserer sine planer den 30. november 2021.

Rektor Svein Stølen ønsket velkommen. Foto: Yngve Vogt

Seminarserier: Den 14. oktober startet den første av to seminarserier som dScience vil arrangere. Den første serien skal foregå hver torsdag gjennom hele året, men unntak av høytider og ferietider. En torsdag i månedene foregår seminaret i Realfagsbiblioteket og er åpent for alle. De øvrige torsdager er seminaret lagt til lokalene til dScience i Penalet med inngang Georg Morgenstiernes hus.  Disse seminarene i Penalet er kun for pHd- og postdoc.-kandidater. Programmet for torsdagsseminarene finner dere på dScience sine hjemmesider (https://www.uio.no/dscience/english/news-and-events/news/new-series.html). Vi planlegger en seminarserie nummer to med oppstart våren 2022. Innretningen på denne serien er ikke 100% klar, men det er rimelig klart at den i starten vil handle om muligheter og utfordringer knyttet til bruk av data i forskning og innovasjon.

Lokalene: Selv om vi flyttet inn noe aktivitet rett etter sommeren er det først nå i oktober at lokalene i Penalet er ferdig. Sammen med oss i våre lokaler har vi også NORA-sekretariatet (https://www.nora.ai/) og UiO-delen av Digitalt Liv Norge (https://www.digitallifenorway.org/).

Navnet: I oktober har det også pågått en diskusjon om navnet på senteret. Denne diskusjonen ble så heftig at den til og med havnet på Dagsnytt18. Navn skaper debatt. Det er bra, men slik jeg har lest diskusjonen er det ikke opplagt at alle har fått med seg hva senteret faktisk heter. Navnet på senteret er Senter for data- og beregningsvitenskap (på norsk) og Centre for Computational and Data Science (på engelsk). Det er forøvrig (språklig) gjennomtenkt at vi bytter rekkefølge på begrepene i den norske og den engelske versjonen. Kortnavnet eller akronymet til senteret er dScience. Det er selvfølgelig her diskusjon står siden dette er et kortnavn som vil bli brukt og at det i dette kortnavnet er «bakt inn» et engelsk ord på et senter som befinner seg på et universitet i Norge. For en sterkt internasjonalt orientert virksomhet som Senter for data- og beregningsvitenskap på et universitet som deltar i den globale forskningsfronten er det en fordel å ha ett kortnavn som kan brukes globalt. Vi var så heldige at vi fant dScience, som også gir assosiasjoner til hva vi faktisk driver med. Dette kortnavnet er også utviklet til å bli en logo for senteret, se vedlagte bilde.

Det har skjedd enda mye mer enn dette i oktober, men dette var en kort oppsummering av de mest synlige aktivitetene i og omkring dScience i oktober.

Paneldebatt under åpningen ledet av dekan Solveig Kristensen. Foto: Yngve Vogt