Belem-signees2

Viktig forsknings- og utdanningssamarbeid i Amazonas

Universitetet i Oslo og partnere i Brasil har undertegnet en ny avtale om forskning og utdanning på biodiversitet og klimautfordringer i Amazonas. The Biodiversity Research Consortium Brasil-Norway har nå sikret finansiering for flere viktige forskningsprosjekter i Amazonas i årene som kommer.

 

The Biodiversity Research Consortium Norway Brasil (BRC) initierer, organiserer og utfører forskningsprosjekter innen biodiversitet, herunder prosjekter innrettet mot å forstå og løse viktige klimautfordringer i Amazonas. Partnere i samarbeidet er The Federal University of Pará, The Emilio Goeldi Museum of Pará (Naturhistorisk museum i Belém), The Federal Rural University of the Amazon, Universitetet i Oslo, og Norsk Hydro.  

Initiativ fra Norsk Hydro

I 2012, kort tid etter at Norsk Hydro overtok aluminiumsvirksomheten til det brasilianske selskapet Vale, ble Naturhistorisk Museum ved Universitetet i Oslo, av Norsk Hydro, bedt om å koordinere arbeidet med å bygge opp et forsknings- og utdanningssamarbeid med institusjoner i delstaten Pará i Brasil. Dette arbeidet resulterte i BRC.  En avtale med varighet ut 2018 ble undertegnet av partene i november 2013 i den gamle guvernørboligen i Belém, som er «hovedstaden» i delstaten Pará.

I går hadde jeg, på vegne av Universitetet i Oslo, gleden av å signere en forlengelse av denne avtalen, som nå har varighet ut 2023. Denne seremonien foregikk også i Belém. Norsk Hydro finansierer flere av BRCs aktiviteter i Øst-Amazonas i Brasil, men konsortiet har også skaffet finansielle ressurser fra andre kilder.

BRC – en stor og viktig samarbeidsarena

BRC har utviklet seg til å bli en stor og viktig arena i samarbeidet mellom Brasil og Norge. BRC er også en arena der Norge, sammen med Brasil, bidrar sterkt i realiseringen av flere av FNs 17 mål for en bærekraftig samfunnsutvikling.

BRC har videre fått stor oppmerksomhet, bl.a. under Kronprins Haakons besøk i Brasil høsten 2015. Under dette besøket undertegnet også Norges forskningsråd en avtale om forsknings- og utdanningssamarbeid mellom delstaten Pará og Norge.  BRC var en viktig brikke i dette arbeidet.

Gjenoppbygging av regnskog

Et av flere viktige tema i BRC er gjenoppbygging av regnskog, og BRC-forskere driver omfattende kartlegging av biologisk mangfold og evaluering av forskjellige metoder for gjenreising av regnskog. Et viktig resultat er at Norsk Hydro har forbedret sitt skogreisingsprogram knyttet til gruvedriften i Paragominas.

Gruvedriften i Paragominas er dagbrudd der blant annet matjord fjernes før bauksitt (råstoffet som inneholder aluminium) hentes ut. Neste steg i denne forskningen skal handle om hvordan bevare matjord, som er spesielt rik på mineraler, mikroorganismer og frø, slik at denne matjorda effektivt kan gjenbrukes når dagbruddet skal lukkes og skogen skal gjenreises.

Utryddingstruede pattedyr

Et annet prosjekt i BRC har handlet om å kartlegge dyreliv i regnskogen, og særlig identifisere pattedyr som er eller kan være utryddingstruet. Kameraer er utplassert i naturen og mer enn 150.000 bilder er tatt og studert. En rekke truede dyrearter er spesifisert fra disse bildene. Prosjektet har gitt ny vitenskapelig erkjennelse knyttet til pattedyr som i dag er på rød-lista over truede dyrearter.

I arbeidet videre skal også GPS-halsbånd benyttes for å studere hvordan jaguarer påvirkes i områder med stor menneskelig aktivitet. De første studiene vil bli gjennomført i og omkring gruvedriften i Paragominas. På dette området arbeider BRC-forskere sammen med de fremste brasilianske eksperter på området.

Flere gode Amazonas-nyheter denne uken

I tillegg til at det ble inngått en ny avtale om videreføring av BRC fikk forskere på Naturhistorisk Museum denne uken også beskjed om at deres UTFORSK-søknad til Senter for internasjonalisering av utdanning har fått støtte. Partnere i dette fireårige UTFORSK-prosjektet er BRC-medlemmene og NMBU på Ås. Hovedmålet i dette prosjektet er ytterligere å styrke utdanningssamarbeidet med BRC-partnerne i Pará, blant annet gjennom å etablere et felles masteremne i tropisk økologi og biodiversitet. 

I tillegg har forskere ved Institutt for Geofag fått et UTFORSK-prosjekt sammen med forskere ved The Federal University of Pará. Det faglige innholdet i dette forsknings- og utdanningssamarbeidet vil blant annet omfatte utfordringer knyttet til bærekraftig utnyttelse av geologiske ressurser og sikring av ferskvannsressurser. Dette arbeidet skal utføres i tett samarbeid med lokale myndigheter i Para.  Norsk Hydro er også en viktig partner i dette prosjektet. Også dette prosjektet har fått UTFORSK-støtte for en periode på 4 år.

The Norwegian-Brazilian Business and Science Week

Universitetet i Oslo er aktivt med på mange arrangementer under «the Norwegian-Brazilian Business and Science Week».  Denne «uka», som i all hovedsak finner sted i Rio de Janeiro og Sao Paulo i neste uke, tjuvstartet her i Bélem denne uka med to meget interessante og godt besøkte fagseminarer.

Det ene seminaret handlet om biodiversitet og evolusjon i Amazonas. Det andre om utnyttelse av geologiske ressurser og bærekraftig samfunnsutvikling i Amazonas. Begge seminarene, som har vært planlagt lenge, har blant annet kommet til som et resultat av arbeidet med de to UTFORSK-søknadene nevnt over. Det var derfor ekstra stas, kun to dager før seminarene her i Belém, å få beskjed om at begge disse prosjektene nå har fått støtte fra SIU for de neste fire årene. Universitet i Oslo var aktivt tilstede med en rekke foredrag på begge seminarene.

Fantastiske dager i Amazonas

Den korte og fyndige oppsummeringen av mitt opphold i Belém er at dette har vært fantastiske dager for UiO (og meg) her i Amazonas. Det hører også med til historien at Norges ambassadør til Brasil, Nils Martin Gunneng, var engasjert tilstede med åpningsforedrag på seminaret og under seremonien der den nye BRC-avtalen ble signert.

----------

Denne blogginnlegget ble først publisert som en gjesteblogg-artikkel på rektor blogg. Les også nyheten om UTFORSK-prosjektene her på Titan.uio.no og min tale under den høytidelige signeringsseremonien i Belem.