SolcellerPåTaket

Solstrøm i vinter-Norge

Mine solcellepaneler ved Myrasundet har vært gjennom sin første vinter. God produksjon, men litt lavere en hva solinnstrålingen skulle tilsi, noe som i all hovedsak skyldes den lille skogen av furutrær mot syd som skygger for panelene, særlig på formiddagen.  Den andre årsaken er selvfølgelig snø, men antall dager med fullt snødekke på taket var som forventet basert på egne målinger fra 2016 og 2017.

Solproduksjon-Okt-Mars
Produksjon av solstrøm i perioden fra oktober 2018 til mars 2019

I dag vil jeg vise frem to søylediagrammer, nemlig produksjon av strøm per måned i kWh for perioden oktober-mars der det fremgår at de fire «vintermånedene» - november, desember, januar og februar har signifikant lavere produksjon enn oktober og mars. At det er lavere er opplagt, men forskjellen er noe større en antatt da en liten skog med furutrær skygger for panelene gjennom disse månedene. I store deler av oktober og mars stikker sola godt over skogen. Jeg har derfor en liten plan med furuskogen, og har blinket meg ut to trær som tar mye av sola. Det er ikke umulig at disse blir ovnsved i løpet av sommeren.

Det andre søylediagrammet er antall dager per måned med mindre enn 1 kWh i produksjon gjennom en hel dag. Den første dagen på høsten med produksjon under 1 kWh ble 30. oktober 2018, mens den siste dagen (notert så langt, fordi det kan fortsatt komme snø) er 6. mars 2019. Diagrammet er satt opp med tre farger:

  • Blå søyler er antall dager med 0,0 (NULL) kWh produksjon og jeg kan med 100% sikkerhet si at dette var på grunn av snø. Antall dager er tilsammen 11 og det skjedde i slutten av januar og beegynnelsen av februar.
  • Rød søyler viser antall dager med produksjon mellom 0,0 og 0,5 kWh. Her handler det delvis om snødekke, men det er en kombinasjon av snø og mørkt vintervær. Antall dager i denne kategorien er 21.
  • Grønn viser antall dager produksjon over 0,5 til 1.0 KwH. Her kan det handle litt om delvis snødekke, men det er i all hovedsak mørkt vintervær.  Antall dager er her 20.
Snødekkedager
Antall dager med produksjon under 1 kWh per måned. Sola skinner også gjennom tynne lag med snø!

Sola skinner og skaper energi til en lyspære eller 20, også gjennom tynne lag med snø. Det totale antall dager med produksjon på  1 kWh eller mindre er 52 over en periode på 129 dager, dvs. omlag 40% av de fire «vintermånedene». Snø har stor betydning, men like viktig for nedsatt produksjon er skyggene fra furutrærne mot syd.

PS: Sola skygges ikke lenger av furutrærne og jeg kan meddele at mars ble en supermåned for solstrøm med en produksjon på over 25% mer enn forventet basert på anleggets kapasitet og solinnstråling på denne tiden av året. På den siste dagen i måneden, nemlig 31. mars, var det så strålende solvær at produksjonen på denne ene dagen ble betydelig høyere enn produksjonen for hele desember!

-----------------------------------

Solcelleanlegget i Myrasundet er privat og levert av Otovo AS der min sønn Magnús Dæhlen jobber med programvareutvikling.