Image
Myrasundet i solnedgang.

Sammen gjør vi jobben

Vi møtes ikke, bortsett fra digitalt. Vi underviser, digitalt. Vi forsker, der vi kan forske. Vi tar ansvar og leverer resultater i hele bredden av vår virksomhet. Takk til alle for enorm innsats og stor lagånd i en rar og vanskelig tid.

Da alvoret virkelig begynte å sige innover oss i begynnelsen av mars måned, måtte vi snu oss rundt. Vi måtte snu oss raskt. Det har vi gjort, og jeg er veldig stolt av det vi har fått til de siste ukene.

Undervisning

Vi måtte tenke gjennom hvordan vi skal gi alle våre studenter best mulig undervisning når studentene ikke kunne komme inn i våre lokaler. I løpet av noen små uker er undervisning flyttet til digitale kanaler. Vi er i gang med å planlegge eksamen, som for de fleste må gjennomføres på helt andre måter enn hva vi er vant med.

UV-dekan Sten Ludvigsen og jeg har også skrevet en blogg som i går ble publisert på Rektorbloggen. Fra denne bloggen vil jeg ta med følgende sitat: «I hele sin bredde og med stor kraft har tusenvis av ansatte og studenter, i løpet av tre små uker, skapt en blomstrende digital læringskultur.»

Forskning

Vi måtte i løpet av noen hektiske dager tenke gjennom hvordan vi skulle forske når så mange som mulig av oss ikke kunne være i våre lokaler, enten på Blindern eller på Kjeller. Mange av dere har tatt vanskelige valg, planer er endret og viktig forskningsarbeid er utsatt.

Jeg registrere stor kreativitet og stor arbeidsinnsats for forskningen over hele fakultetet. Det vil ikke komme endringer før påske, men vi arbeider intenst med løsninger for alle forskere som rammes av situasjonen.

Administrasjon og drift

Vi måtte på kort tid tenke gjennom hvordan fakultetet skulle administreres og drives med så få mennesker som mulig i våre lokaler, enten det er kontorlokaler eller laboratorier. Takk til alle de som holder hjula i gang hjemmefra og sørger for at forskere får hjelp til søknadsarbeid og andre ting, at lærere får hjelp med å utvikle (digital) undervisning, at studentene får informasjon og hjelp om sine studier, at vi holder orden på økonomien, at IT-systemene virker, at lokalene som brukes holdes rene, osv. Takk til alle som sørger for at fakultetet fungerer godt under helt andre rammebetingelser enn det vi er vant med.

Verden rundt oss

Vi måtte også tenke på hvordan vi skulle samarbeide med våre partnere, enten de er i akademia, næringslivet, helsevesenet eller andre deler av offentlig sektor. Det er mange der ute som har det tøffere enn oss og trenger vår bistand. Det er derfor ekstra hyggelig å registrere rausheten som råder blant våre medarbeidere og ikke minst den dugnadsånden som mennesker og enheter utenfor fakultetet drar nytte av, enten de befinner seg på UiO eller ved andre offentlige institusjoner eller i næringslivet. 

Rart, krevende og hektisk

Vi har vært gjennom en måned der vi i løpet av veldig kort tid har måttet tenke nytt og arbeide annerledes. Det har vært hektisk for de fleste. Jeg synes vi har gjort en strålende jobb i en vanskelig tid. Tusen takk til alle sammen for stor innsatsen i ukene vi har lagt bak oss. Nå trenger vi litt ro og tid til ettertanke, og det er derfor bra at påsken står for døra.

RIKTIG GOD PÅSKE!