Rekruttering mot 2020

Institutt for informatikk har lagt ambisiøse planer for de neste 5-10 årene. Nye studieprogrammer med den tilhørende Studielaben starter i høst, en gjennomgående internasjonal master starter høsten 2010, en erfaringsmaster innen IT og Ledelse er under planlegging med oppstart 2011, instituttet samles i nytt bygg våren 2011, og vi skal befeste vår posisjon som et av Europas ledende informatikkmiljøer.

Utfordringene er mange, men skreller man bort detaljene handler vår suksess om vår evne til å rekruttere gode og motiverte kandidater på alle nivåer. I instituttets strategiplan for perioden 2010-2014 er dette formulert slik:

"En særdeles viktig oppgave for Instituttet for informatikk vil være å sikre god rekruttering på alle nivåer. Instituttet opplever god rekruttering til stipendiatstillinger og faste stillinger, men er bekymret for rekrutteringen til studiene på bachelor- og masternivå. Institutt for informatikk vil derfor i denne programperioden ha et særlig fokus på rekruttering med vekt på tiltak for bedret rekruttering til bachelor- og masterstudiene."

Søkertallene for 2010 er bedre enn tidligere år (ca. 30% økning). Det endelig opptaket viser en økning i antall studenter på ca. 15% på bachelor og ca. 20% på master i forhold til 2009. At vi får flere studenter er en god start, men det er selvfølgelig ikke nok.

Vi går spennende tider i møte!