Olav Thon Stiftelsens pris for fremragende undervisning til Anders Malthe-Sørenssen

Anders Malthe-Sørenssen

Olav Thon Stiftelsen deler i år ut, for første gang, faglige priser og støtte til undervisningsrelatert forskning innen de medisinske og matematisk-naturvitenskapelige fagområder.  Les pressemelding fra Olav Thon Stiftelsen her.

Det ble delt ut to nasjonale fagpriser for fremragende undervisning, hver på 500 000,- kroner. Den ene av disse prisene gikk til professor Anders Malthe-Sørenssen ved Fysisk institutt. Fagrådets begrunnelse for tildeling av prisen til Anders Malthe-Sørenssen er som følger:

"Anders Malthe-Sørenssen har modernisert fysikkundervisningen ved Universitetet i Oslo med basis i forskning. Han har blant annet introdusert langt mer aktive forelesninger ved hjelp av mentometre og er engasjert i å utvikle undervisningen og utdanningene og å dele denne kunnskapen med andre undervisere ved egen institusjon og nasjonalt."

Mer om prisen og arbeidet til Anders kan du lese om på hjemmesiden til Fysisk institutt. Jeg hadde gleden av å være tilstede under kunngjøring i dag og det var en meget stolt dekan som kunne forlate lokalet etter at vinnerne var kunngjort. I tillegg til prisen til Anders Malthe-Sørenssen fikk Ellen Karoline Henriksen, Cathrine W. Tellefsen og Carl Angell støtte, nærmere bestemt 870 000,- kroner over 2 år, til forskningsprosjektet ReleKvant. Dette er et forsknings- og utviklingsprosjekt om læring og elevforståelse innen relativitetsteori og kvantefysikk i videregående skole.  Mer om støtten og arbeidet til Ellen, Cathrine og Carl kan du lese om på hjemmesiden til Fysisk institutt. Olav Thon Stiftelsen delte i dag ut støtte til  totalt delt fire prosjekter i Norge.

Av totalt 6 nasjonale tildelinger, 2 priser og 4 prosjekttildelinger, gikk to av disse til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO, og ikke nok med det - begge prisene gikk til forskere og undervisere på Fysisk institutt. Gratulerer til Fysisk institutt, Anders Malthe-Sørenssen, Ellen Karline Henriksen, Cathrine W. Tellefsen og Carl Angell.

Den offisielle prisutdelingen vil finne sted i universitetets aula den 5. mars 2015.

Kort og godt en god dag for fakultetet!