Image
Studenter i ulike arbeidssituasjoner.

Kjære MN-student/Dear MN-Faculty student

En variant av dette blogg-innlegget er sendt alle studenter på epost tidligere i dag, men vi legger det også ut her da vi vet at mange er innom disse sidene.

A version of this blog-post is also sent to students by email earlier today. However, we also want to publish this information here since we know that these pages are read by many.

Av Knut Mørken, Hanne Sølna og Morten Dæhlen

(English text below)

Vi håper dere er friske og befinner dere i trygge omgivelser. Vi vil forsikre dere om at vi gjør det vi kan for å ivareta studentene våre på en best mulig måte i disse vanskelige koronatider. Dere er viktige for oss!

Denne uken jobber vi intenst med å tilby god digital undervisning, og planen er å være godt i gang i hele bredden av våre utdanninger fra mandag 23. mars.

Det som kjennetegner situasjonen nå er at det skjer raske endringer med nye løsninger og tiltak knyttet til undervisningen – løsninger og tiltak som vil berøre dere alle. Det er derfor viktig for oss å nå ut til hver av dere med god informasjon om deres studiesituasjon i dagene og ukene som kommer. Målet vårt er at dere får videreført utdanningen deres så tett opp til de opprinnelige planene som mulig. Dere vil få mer informasjon om undervisningen i løpet av denne uka.

Vi oppfordrer alle til å følge med på UiO-eposten sin og lese nettsidene til UiO og MN. Videre må dere følge med på semestersiden til de emnene dere er oppmeldt til. Har dere spørsmål om praktiske sider av hvordan denne situasjonen påvirker deres studieløp, kontakt MN-studieinfo.

Hvis du synes det er krevende å håndtere livet i disse tider og trenger noen å prate med, ta kontakt med Linda og Ilan i vårt ForVei-team. De tar gjerne en samtale med deg på telefon eller gjennom en passende digital kanal. Du kan booke en veiledningssamtale med Linda og Ilan her.

Vi vil avslutningsvis ønske dere en god uke og en god helg, og så håper vi at den digitaliserte undervisningen fra og med neste uke kan gi dere ny og spennende læring.


-----------------

We hope that you are well and in a safe environment. We want to assure you that we are doing everything in our power to safeguard our students as best we can during the corona pandemic. You are important to us!
This week, we are pouring all our efforts into developing optimal digital teaching solutions that will be available on Monday 23. March.

As of now, the situation is characterized by rapid changes and implementation of new teaching solutions and measures that are likely to affect you as well. Therefore, it is important for us to reach out to you with information regarding your study situation. Our goal is to get your education plan back on track, and as close to the original plan as possible. You will receive more information about this later this week.

Therefore, we urge you to keep an eye on incoming UiO-emails and read the information on the UiO web pages and the MN-faculty web pages,  as well as the semester page for the courses for which you have enrolled. If you have any questions regarding practical aspects of how this situation affects your course of study, please contact MN Student Information.

If you find yourself struggling with life issues during this time, and need someone to talk to, please contact Linda and Ilan at ForVei, who will be very happy to talk to you Send a text message, call or send an email to make an appointment. You. can book an appointment with Linda and Ilan here.

Lastly, we wish you the best possible week and weekend, and we hope that the digitized teaching available from next week will provide new and exciting learning opportunities.