Image
To personer ser i kamera

Gammelt dekanat takker av. Nytt dekanat tar over.

Det har vært åtte fantastiske år i ledelsen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet! Nytt dekanat overtar. Jeg gleder meg til ny rolle, nytt team og videre samarbeid med dere alle!

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet står i en særstilling i Norge! Norges eldste realfaglige fakultet – en viktig del av nasjonsbyggingen. Norges største innen realfag og teknologi - med de beste forskerne, flotte studenter og en fantastisk profesjonell teknisk- administrativ stab. Jeg er stolt over å ha fått jobbe med utdannings- og forskningsledelse i åtte år ved fakultetets dekanat. Vi har fått til mye, under stødig ledelse av dekan Morten Dæhlen. Han er en av UiOs mest erfarne og markante ledere, med en enorm arbeidskapasitet, oversikt, innsikt og ikke minst omtanke for alle medarbeidere som grunnlag for en sterkt verdibasert drevet ledelse. Det blir store sko å fylle når jeg skal overta etter ham. Det må jeg gjøre på min måte, men jeg lover at vi vil styre med samme kurs – meislet ut i vår strategi Kunnskapsutvikling for en verden i endring – Realfag og teknologi mot 2030.

Med meg videre har jeg et flott team: Bjørn Jamtveit er forsker av høyt internasjonalt format og desidert en av Norges beste. I tillegg har han lang erfaring fra forskningsledelse. Jeg er spent på å jobbe sammen med ham om å løfte oss et hakk videre som Europeisk forskningsfakultet på høyt nivå.

Knut Mørken har allerede satt tydelige spor både nasjonalt og ved UiO i sin rolle som utdanningsleder og deretter studiedekan. Han vil lede vårt utdanningsflaggskip InterAct videre med høy kompetanse og stø hånd.

Jo Døhl er fakultetets direktør, med verdifull bakgrunn som instituttleder ved Kjemisk institutt, og ledelse fra industri og næringsliv. Dette året har han fremstått som fakultetets stabile ansvarlige for håndtering av koronapandemien, med nedstenging, gjenåpning, diverse tiltak og kommunikasjon. Det har vært enormt krevende, og hans rolige vesen, trygghet, tydelighet og lange erfaring har kommet godt med.

Vi står foran store oppgaver de neste årene. Vår valgplattform beskriver overordnet vår visjon og våre planer, her vil jeg nevne noen:

 • Koronapandemien. Vi er fremdeles i en vanskelig situasjon, som i hvert fall i 2021 vil kreve tiltak og tett oppfølging.
 • Økonomien. Tildelingen fra KD kompenserer ikke lenger lønns- og prisvekst. Dette merker vi i hele virksomheten, og det blir behov for å ta noen økonomiske grep.
 • Økonomimodellen. Fakultetet ferdigstiller ny økonomimodell i 2021. Den vil ikke kompensere for økonomiske utfordringer, men er nødvendig for å ta ned risiko og skape forutsigbarhet, transparens og dynamikk ved instituttene.
 • Livsvitenskapsbygget. Byggeprosessen settes nå i gang igjen, etter at UiO har inngått en avtale med OUS om deling av bygget. Fakultetet skal ha en tydelig stemme og tett involvering i det videre arbeidet.
 • Nedre Blindern. Kjemi- og Farmasibygget skal tømmes, med nye muligheter for utvikling av nedre Blindern. Vi vil engasjere oss tydelig i dette arbeidet.
 • Personalutvikling. Dette er viktig for alle grupper ansatte, særlig vil jeg fremheve våre unge forskere og arbeidet med å få ned midlertidighet.
 • Utdanningsutvikling. Vi har tatt en ledende rolle nasjonalt og ved UiO. Den skal vi videreføre.
 • Forskningsinfrastruktur. God koordinering ved fakultetet, UiO og nasjonalt vil bli avgjørende for bærekraftig utvikling av dette viktige området.
 • Forskningsfinansiering. Fakultetets forskere lykkes totalt sett svært godt, men vi har nok ikke tatt ut vårt potensiale. Det vil vi jobbe for.
 • Nye satsinger. dScience - Centre for Computational and Data Science, starter opp 1.1.2021 med Morten Dæhlen som senterleder. Og vi etablerer innovasjonsenheten Lifes Science Growth House i samarbeid med Det medisinske fakultet.
 • Miljø og bærekraft. Bevissthet om dette skal enda tydeligere prege våre valg og prioriteringer.

Med dette vil jeg takk for åtte flotte år i sittende dekanat og samarbeidet med gode dekankollegaer og administrativ fakultetsledelse - og spesielt det tette og nære samarbeidet jeg har hatt med dekan Morten!  Tusen takk også for godt samarbeid med våre flinke instituttledere og gode kollegaer ved instituttene, fakultetsadministrasjonen og andre enheter ved UiO. Jeg ser frem til de neste fire årene med nytt team!

God jul og godt nytt år!