Studenter i Entropia

Fra verdens minste bestanddeler til galaksenes runddans i verdensrommet

Fysikernes kunnskap om naturlovene kombinert med matematikk og digital kompetanse er ettertraktet  i offentlige sektor og private bedrifter.

Fysikk- og astronomistudentene ved Universitetet i Oslo (UiO) trenes i problemløsing innen fysikk ved opplæring i programmering og numeriske løsningsmetoder kombinert med tradisjonell matematikk. Dette er unikt ved UiO og gjør at vi utdanner kandidater som bidrar i bredden av samfunnets vitenskapelige og teknologiske utvikling.

Relevante problemstillinger

Fysikere avdekker, forstår og beskriver naturens underliggende lover og sammenhenger. Studentenes læring foregår gjennom en kombinasjon av teori, eksperimenter, observasjoner, modellering, beregninger og teknologiske anvendelser. Dette gir studentene mulighet til å jobbe med realistiske problemstillinger fra forskning eller industri allerede første studieår.

Anvendt kompetanse

Som alle våre studieprogrammer vektlegges evne til kritisk refleksjon, muntlig og skriftlig presentasjon og kommunikasjon, og samarbeid og prosjektarbeid. I tillegg legger studiet stor vekt på anvendt bruk av statistikk. Alt dette er kompetanse som i stadig større grad etterspørres i næringslivet og av forskningsmiljøene både innenfor og utenfor universitetene.

Valgmuligheter

Fysikk og astronomi er det eneste studietilbudet i landet som dekker hele bredden av fysikkfaget. De tre første semestrene består av felles emner, deretter velger studentene emner i de to studieretningene fysikk eller astronomi. Siste semester er et utviklingssemester, som studentene er med på å forme selv. I dette semesteret er det lagt til rette for utveksling til utlandet, et studieopphold på Svalbard, et semester i en bedrift eller fordypning i valgfrie emner.

Stort arbeidsmarked

Fysikere er svært ettertraktede i arbeidsmarkedet, og det er et stort antall jobbmuligheter for fysikere og astronomer. Oppgavene spenner fra kreftbehandling ved de store sykehusene til ulike jobber i næringslivet og innen romfart.

Les om de andre realfagene ved UiO: