Dahl Nygaard St Olav

Første norske IEEE Milestone

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers  - har et program for å markere viktige hendelser innen faget. De har nettopp vedtatt den første norske IEEE Milestone og den er for utviklingen av objektorientert programmering. Dette  er stort for Norge, for Norsk Regnesentral, for Universitetet i Oslo og for Institutt for Informatikk. 

Det vil derfor etterhvert komme opp en plakett i informatikkbygget som vil ha denne teksten:

Object-Oriented Programming, 1961-1967 

Ole-Johan Dahl and Kristen Nygaard created the Simula programming languages in the 1960s at the Norwegian Computer Center. They introduced a new way of modeling and simulating complex tasks. Object-oriented programming is now dominant in systems development. It is an integral part of computer science curricula, as are languages built on object-oriented programming concepts, such as Smalltalk, C++, Java, and Python.

Det er stort å se dette bli noe av, da jeg hadde første kontakt med IEEE i november 2012 angående dette, men det ble ikke noe fart over det før IEEE Norge tok initiativ til å finne ut av potensielle IEEE Milestones for ett år siden. Siden da har jeg ledet en liten gruppe fra IFI, Norsk Regnesentral og IEEE Norge som har jobbet med søknaden. Den ble levert 1. februar. Vi tok utgangspunkt i bl.a. at de hadde fått ACM Turing-prisen i 2002 og ikke minst IEEE John von Neumann prisen i  2001.

IEEE sier dette om programmet:

The IEEE Milestones program honors significant technical achievements in all areas associated with IEEE.  It is a program of the IEEE History Committee, administered through the IEEE History Center. Milestones recognize the technological innovation and excellence for the benefit of humanity found in unique products, services, seminal papers and patents. 

Søknaden vår med begrunnelse ligger på nettet og det gjør også meldingen om godkjenning av søknaden. Jeg vil også trekke fram UIOs side om Ole-Johan Dahl, Kristen Nygaard og Simula.