Forsker Grand Prix

[BAD IMAGE  LINK]
A short note in english is given below. Formidling er en viktig del av forskning, og Universitetet i Oslo vil i jubileumsåret (2011) arrangere Forsker Grand Prix sammen med Forskningsdagene, UMB og Høyskolen i Oslo/Akershus. Forsker Grand Prix er et formidlingskonkurranse for PhD-studenter der oppgaven er å presentere sin forskning (og det man brenner for) i løpet av fire minutter. Konkurransen er åpen for alle PhD-studenter og de som ønsker det kan formidle på engelsk. Annonseringen finner dere under UiOs jubileumssider, arrangementet er omtalt i Uniforum, rektor blogget om Forsker Grand Prix i går, og en video er laget fra fjorårets arrangement under Forskningsdagene i Bergen. Fristen for å melde seg på er 8. mars 2011. Deltagerne skal formidle sin forskning foran et publikum og et panel i løpet av fire(!) minutter. Dette er en krevende oppgave og det er ofte slik at jo mer man har jobbet med et tema jo vanskeligere blir det. Men, vi lever av å formidle vår forskning og det blir stadig viktigere å beherske formidling for å synliggjøre forskningens enorme betydning for samfunnsutviklingen. Formidling, herunder Forsker Grand Prix, er ikke bare viktig for forskningen, men det er også viktig for deg som forsker. En deltagelse i Forsker Grand Prix er svært lærerikt for alle som deltar. Vi lever i en verden der konkurransen om oppmerksomhet øker, og samfunnet vil vite hva du gjør og hvorfor du gjør det du gjør? Fire minutter er lang tid, og til alle phD-studenter på og utenfor Institutt for informatikk; Meld dere på! Researcher Grand Prix is a competition where PhD-students are given four minutes to give a popular presentation of their research to an audience and a panel. If you want to participate in this competition the deadline for signing up is set to March 8. 2011. You can read more about Researcher Grand Prix here (in english).