Det mystiske grensesjiktet

IRIS with solar wings deployed in B/159
IRIS, med utslåtte solpaneler, testes. Bilde: LM photo
I natt, eller nærmere bestemt den 26. juni kl. 18.30 California-tid, sender NASA opp sitt nye romprosjekt Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS). Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo (UiO) er en viktig bidragsyter til IRIS-prosjektet. Observasjonene fra IRIS vil fylle et tomrom i vår kunnskap om solatmosfæren, sier professor Mats Carlsson i denne artikkelen om IRIS og forskningen knyttet til IRIS. Sammen med professor Viggo Hansteen har Mats Carlsson vært med på dette prosjektet siden 2007.
hinode-interfaceregion
Dette området på solen (grensesjiktet), her observert av Hinode, skal studeres i større detalj av IRIS. Foto: JAXA/Hindode
Den ytre solatmosfæren, som kalles koronaen, er enormt varm og har en tykkelse på flere hundre tusen kilometer. Det viktigste vitenskapelige målet med IRIS er å oppnå forståelse av hvordan koronaen blir varmet opp. De nedre lagene av Solens atmosfære (kromosfæren og transisjonslaget) er mye kjøligere enn koronanen og denne delen av solatmosfæren er også tynnere - bare noen tusen kilometer tykk. Årsaken til koronaens varme finnes i de nedre lagene av Solens atmosfære og hvordan energi transporteres fra de relativt kjølige nedre deler av Solens atmosfære til koronanen. Mye skjer i det mystiske grensesjiktet mellom den ytre og den indre solatmosfæreen, og IRIS skal observere hva som skjer her. Vi går spennende tider i møte, og du kan lese mer om dette i denne utmerkede artikkelen på hjemmesiden til Institutt for teoretisk astrofysikk. Takk til Anna Kathinka Dalland Evans som gav meg hint om nattens store begivenhet i California, og ikke minst har sørget for at jeg får god bakgrunnsinformasjon til dette korte innlegget om den forskning som drives ved UiO om vår egen livgivende stjerne - SOLA!