Image
""

Utsnitt av lindetre-plansje. Foto: Helge Brekke/Museum for universitets- og vitenskapshistorie

Slik lærte farmasøytene om naturstoffer og naturprodukter for 100 år siden

Plansjer var et flittig brukt læremiddel i gamle dager. Denne ble brukt av studenter i farmakognosi.

Slik kan et lindetre (Tilia ulmifolia) presenteres, med detaljer og tverrsnitt. Dette er plansje nr. 14 i et tysk plansjeverk av botanikerne Franz Engleder og Julius Eichler fra 1905.

""
Slik ser hele plansjen ut. Foto: Helge Brekke/Museum for universitets- og vitenskapshistorie

Plansjene har vært brukt i undervisningen på Farmasøytisk institutt i mange år – nærmere bestemt på avdeling for farmakognosi. Farmakognosi er læren om naturstoffer og naturprodukter som brukes som legemidler eller som brukes ved framstilling av legemidler.

Tegningene i dette plansjeverket er påvirket av jugendstilen, et stiluttrykk som dominerte den dekorative kunsten rundt 1900. Planter var et favorittmotiv. På plansjene ser vi uttrykk for begge de to hovedretningene innenfor jugendstilen; ett uttrykk basert på bevegelse og asymmetriske linjer og ett preget av stram, stilisert symmetri. Planteformer kunne bidra med begge deler!

Flere plansjer fra dette plansjeverket presenteres i en egen bildevisning på MUVs hjemmeside.

Tekst: Anne Vaalund

Referanse:
Engleders Wandtafeln für den naturkundlichen Unterricht. Pflanzenkunde, Nr. 2, unter Mitwirkung von Prof. J. Eichler (Stuttgardt). Herausgegeben von Fr. Engleder und Prof. J. Eichler, gez. Von C. Dietrich. Verlag von J.F.Schreiber, Esslingen und München.