Image
""

Foto: Ukjent fotograf/Museum for universitets- og vitenskapshistorie

Kjerneprøver med enkle midler

I gamle dager måtte studentene svette hvis de ville være med på kjerneboring.

Hva i all verden driver geologistudentene med på bildet over? Jo, vi er på ekskursjon på slutten av 1940-tallet – ute på et jorde for å ta kjerneprøver.

Da det norske oljeeventyret tok av, ble kjerneboring en viktig del av petroleumsindustrien, men de som er til stede på dette bildet, vet ikke ennå at det er olja vi skal leve av.

Kurset ledes av Ivan Rosenqvist. Han var kjemiker som ble geolog, og fikk en stilling ved Veilaboratoriet i 1941. Etter krigen hadde han igjen et kort opphold der.

På Veilaboratoriet ble han interessert i sedimenter og leire. Metoden er primitiv. Vår informant forklarer første del av operasjonen slik: «Kjerneboret rammes ned i leira ved hjelp av en tung jernkladas som slippes ned på en fatning på røret».

På dette bildet heises kjerneprøven opp ved hjelp av en stubbebryter. Og svettende studenter.

Tekst: Anne Vaalund