Image
""

Foto: Helge Brekke/Museum for universitets- og vitenskapshistorie

Et elektrometer fra radiokjemiens barndom

Instrumentet kunne benyttes til å detektere radioaktiv stråling og stammer fra Ellen Gleditsch' tid ved Kjemisk institutt.

Dette er et elektrometer i messing etter Szilard-systemet. I 1916 fikk universitetet opprettet en stilling i radiokjemi for å tiltrekke seg Ellen Gleditsch, som var en kapasitet på området.

Kristian Birkeland var en av professorene som ville ha henne til universitetet. Gleditsch hadde vært ved Marie Curies laboratorium i fem år og senere ved Sloane Physics Laboratory ved Yale University i USA.

I 1929 ble hun Norges andre kvinnelige professor. Først ute var zoologen Kristine Bonnevie, som ble professor i 1912.

Instrumentet er fra Ellen Gleditsch' tid ved Kjemisk institutt. Et elektrometer var et tidlig instrument for å detektere elektrisk ladning. Slike instrumenter kan benyttes til å detektere radioaktiv stråling.

Dette skjer på grunn av den ioniserende effekten radioaktiv stråling har på luften inne i elektroskopet. To tynne folier som har blitt ladet opp, vil utlades med en hastighet som funksjon av mengden ioner i luften – og derfor også proporsjonalt med mengden radioaktivt materiale.

Tekst: Anne Vaalund

Her kan du lese mer om Ellen Gleditsch: Professor, radiokjemiker og mentor