Image
""

Her testes hvor mye tablettene tåler av mekaniske påkjenninger. Foto: Helge Brekke/Museum for universitets- og vitenskapshistorie

Denne maskinen tester slitasje på tabletter

Noen maskiner er kulere enn andre. Dette er rett og slett en slitetapstester for tabletter.

Mange tabletter utstyres med et overtrekk av cellulose eller sukker for å gjøre tablettene enklere å svelge og dekke over eventuell vond smak. Dette kalles drasjering. Andre tabletter lages uten noe slikt belegg på utsiden – de er udrasjerte.

Alle firmaer som produserer udrasjerte tabletter, må kunne vise til at tablettene tåler å ligge i en boks som blir ristet hit og dit uten at de løser seg opp. Slitetap av tabletter sier altså noe om hvor mye tablettene tåler av mekaniske påkjenninger. Denne pilleristingen er bare en av mange tester.

Det er nøye regulert hva som skal til før et parti tabletter kan godkjennes for salg. Hvordan denne testen skal utføres, er nøye beskrevet i det som heter Den europeiske farmakopé, som er det vi forholder oss til i Norge.

Denne slitetapstesteren har ikke noe firmamerke. Den har vært brukt i laboratorieundervisning på Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo helt fram til 2013. Da ble den skiftet ut med en litt nyere modell fra forsknings- og utviklingsavdelingen til den norske legemiddelprodusenten Weifa.

Det er ingen forskjell på dette utstyret og det som brukes i industrien. Tidligere lærte studenter å trille piller, nå kreves det andre former for praktisk undervisning.

Tekst: Anne Vaalund