Image
""

Werner Werenskiold ved varde. Ukjent fotograf/Museum for universitets- og vitenskapshistorie

Werner Werenskiold – geograf med utsikt og vidsyn

Under Fridtjof Nansens vinger utviklet Werner Werenskiold seg til en av våre fremste geografer.

Professor Werner Werenskiold var vant med å bestige topper. Fra 1904, mens han fremdeles var student, begynte han å reise på oppdrag for Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Tre år senere ble den unge geologen assistent ved NGU der kartlegging av berggrunnen på Østlandet var en hovedoppgave.

Werenskiold hadde et nært bånd til Fridtjof Nansen, både privat og karrieremessig. Werners far, kunstneren Erik Werenskiold, var toneangivende i den såkalte Lysaker-kretsen, en gruppe av kunstnere og intellektuelle som fikk stor betydning for norsk kulturliv, politikk og samfunnsutvikling.

Nansen var en markant skikkelse både i denne kretsen og i Werenskiold-familiens nabolag. Han var også professor på universitetet og engasjerte den unge studenten til ulike arbeidsoppgaver der. Nansens bredde i interessefelt kan ha vært en medvirkende årsaker til at Werner Werenskiold fikk en særlig interesse for naturforholdene på Svalbard.

Fakta

Dette er en blogg fra Museet for universitets- og vitenskapshistorie (MUV). Se alle innleggene her

Hele livet arbeidet han innenfor et betydelig vitenskapelig spekter. Berggrunnsgeologi, meteorologi, breforskning, matematikk, geofysikk og ulike former for naturkartlegging er noen eksempler. Og selvfølgelig naturgeografi.

Fra instituttet ble opprettet i 1917 og fram til han gikk av med pensjon i 1953 var Werenskiold medbestyrer av Geografisk institutt ved Universitetet i Oslo. Han var selv et godt eksempel på geografiens relevans for en rekke fagfelt, og hvordan andre fag var relevante for geografien.

Dessuten tilhørte Werenskiold en generasjon av realister som så formidling og folkeopplysning som en naturlig del av universitetsoppgavene. Hans radioforedrag, populære bøker og engasjement for naturfredninger ga ham popularitet, autoritet og oppmerksomhet langt utenfor naturvitenskapelige kretser.

Werner Werenskiold døde i 1961, 78 år gammel.

Tekst: Bjørn V. Johansen