Image
""

Plansjenes gullalder

Både botanikk, zoologi, paleontologi og geologi brukte plansjer som et viktig supplement til lærebøker.

På en undervisningsplansje kan vårblomstring og ettersommerens frukter vises i samme bilde uten at det virker rart.

Den danske læreren Vilhelm Balslev bidro til modernisering av skoleundervisningen, blant annet ved å utvikle dette plansjeverket sammen med botanikerne Eugenius Warming og August Mentz tidlig på 1900-tallet.

Foto: Helge Brekke/Museum for universitets- og vitenskapshistorie

Fakta

Dette er en blogg fra Museet for universitets- og vitenskapshistorie (MUV). Se alle innleggene her

Plansjeverket har vært brukt i undervisning på Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo. 

På universitetsnivå var det naturvitenskapelig fag som botanikk, zoologi, paleontologi og geologi som dominerte plansjesamlingene. Plansjene var et viktig supplement til lærebøker og samlinger, utviklet for alle skoletrinn til universitetsnivå.

Plansjenes glansdager varte fra siste tiår av 1800-tallet til ut i 1960-årene. Da hadde mer moderne og alternative medier tatt over. Likevel var plansjene i bruk flere steder også etter 1960-årene.

Tekst: Anne Vaalund